dnes je 19.7.2024

Input:

Volba vhodné metody analýzy

20.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.3.1.5 Volba vhodné metody analýzy

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Volba metod, které se budou používat v programu spolehlivosti, je natolik vysoce individualizovaný proces, že nelze vypracovat obecný pokyn pro volbu jedné specifické metody nebo více specifických metod. Volba vhodných metod se má provádět spojeným úsilím odborníků z oboru spolehlivosti a systémového inženýrství. Volba se má provést brzy při vypracovávání programu a má se přezkoumat její použitelnost.

Přehled metod analýzy spolehlivosti

V tabulce je uveden přehled různých metod analýzy spolehlivosti a jejich charakteristik a rysů. K poskytnutí úplné analýzy systémů může být nutné použít více než jednu metodu.

Volba metod však může být snadnější, použijí-li se následující kritéria:

 1. Složitost systému: Složité systémy, v nichž se např. používá redundance nebo diverzita, zpravidla vyžadují hlubší úroveň analýzy než jednodušší systémy.

 2. Novost systému: Zcela nový návrh systému může vyžadovat, aby se u něj analýza prováděla důkladněji než u osvědčeného systému.

 3. Kvalitativní versus kvantitativní analýza: Je kvantitativní analýza nutná?

 4. Jediný poruchový stav versus více poruchových stavů: Jsou vlivy pocházející z kombinace poruchových stavů významné nebo je možné je zanedbat?

 5. Chování závislé na čase nebo na pořadí: Hraje pořadí událostí při analýze nějakou roli (např. systém má poruchu, jestliže před událostí A předchází událost B, avšak nikoliv naopak) nebo vykazuje systém chování závislé na čase (např. u degradovaných režimů provozu po poruše, u fázovaných úkolů)?

 6. Lze metodu použít pro závislé události? Jsou charakteristiky poruchy nebo opravy samostatného objektu závislé na stavu systému?

 7. Analýza zdola nahoru versus shora dolů: Metody zdola nahoru lze obvykle použít jednodušším způsobem, zatímco metody shora dolů vyžadují více přemýšlení a kreativity, a mohou být tudíž náchylnější k chybám. Rozvržení požadavků na bezporuchovost: Má být metoda způsobilá k provedení kvantitativního rozvržení požadavků na bezporuchovost?

 8. Požadovaná zběhlost: Jaká úroveň vzdělání nebo zkušeností se požaduje pro účelné a správné používání metody?

 9. Přijatelnost a obecnost: Je metoda obecně přijímána, např. orgány státní správy nebo zákazníkem?

  Charakteristiky vybraných metod analýzy spolehlivosti:

Nahrávám...
Nahrávám...