dnes je 21.7.2024

Input:

Vyhrazená plynová zařízení

29.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.5.6
Vyhrazená plynová zařízení

Ing. Miloslav Kočí

Vyhrazená plynová zařízení a povinnosti s nimi spojené uvádí podrobně vyhláška č. 21/1979 Sb.

Definice vyhrazených plynových zařízení

Vyhrazená plynová zařízení jsou zařízení pro:

 • výrobu a úpravu plynů,

 • skladování a přepravu plynů,

 • plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,

 • zkapalňování a odpařování plynů,

 • zvyšování a snižování tlaku plynů,

 • rozvod plynů,

 • spotřebu plynů spalováním.

Oznamování zkoušek

Výrobní nebo montážní organizace je povinna písemně oznámit TIČR alespoň 15 dnů předem místo a dobu provádění zkoušek zařízení:

 • pro plnění tlakových nádob plynem,

 • kompresní a regulační stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem,

 • pro rozvod plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem,

 • pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW,

 • pro výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 5 m3/h,

 • na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1 500 m3/h.

Výše uvedená zařízení může organizace předat odběrateli jen po úspěšné zkoušce potvrzené TIČR.

Obsluha plynových zařízení

Pracovníci pověření obsluhou zařízení, jehož celkový výkon je vyšší než 50 kW, musejí být provozovatelem seznámeni s předpisy pro obsluhu, se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musejí být zaškoleni v obsluze těchto zařízení a přezkoušeni.

Obsah seznámení a délku zaškolení je povinen určit provozovatel, přezkoušení provede revizní technik plynových zařízení. Přezkoušení se opakuje jednou za tři

Nahrávám...
Nahrávám...