dnes je 19.7.2024

Input:

Výsledky výzkumu využívání BSC v Německu

22.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.6 Výsledky výzkumu využívání BSC v Německu

Ing. Aleš Kostelka

Výzkumy

Výzkum prováděla katedra podnikového účetnictví a controllingu jedné z technických univerzit v Německu v roce 2006. Práce zkoumala rozšíření BSC v Německu a dalších zemích, kromě míry rozšíření BSC výzkum poskytl i další informace o provozování BSC v praxi. Originální zpráva má 50 stran, jsou v ní podrobné tabulky a vyhodnocení pomocí statistických nástrojů.

Šetření bylo provedeno internetovou anketou mezi německými společnostmi kótovanými na burze. Osloveno bylo více než 700 firem, relevantní odpovědi podalo 120 firem. Osoby respondentů zastávaly většinou vedoucí pozice v útvarech controllingu.

Výzkum postihoval různá hlediska při využívání metody BSC. Výsledky k jednotlivým hlediskům jsou uvedeny ve zhuštěné formě níže

  • Dělba práce mezi jednotlivými útvary při tvorbě BSC

Dělba práce mezi jednotlivými útvary při tvorbě BSC

Útvary byly rozlišeny na controlling, management (vrcholový), ostatní vnitrofiremní útvary a externisty. Dělba práce počínající formulací strategie a konče integrací BSC do firemního života nevybočuje z očekávání a předpokladů. Pouze je zajímavé, že na zavádění informační technologie pro BSC se externí firmy podílejí (jen) ve 20 %, controlling v 35 % a jiné útvary (zřejmě podniková informatika) 40 %. Zbytek připadá na management - 5 %.
Z toho vyplývá, že SW podporu BSC si firmy většinou řeší vlastními silami bez externích dodavatelů.

  • Míra využívání

Nahrávám...
Nahrávám...