dnes je 15.4.2024

Input:

Vývoj standardů pro management konfigurace

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.1
Vývoj standardů pro management konfigurace

RNDr. Milan Čepera, Ph.D.

Pro lepší porozumění managementu konfigurace je dobré podívat se na jeho samé začátky. Management konfigurace se stal samostatnou disciplínou koncem 60. let 20. století. Vláda USA nechala v této době vytvořit sérii standardů, označenou jako série s číslem 480, která byla vydána v roce 1970. Tato série existovala v různých revizích až do roku 1991, kdy byla nahrazena jediným standardem, známým jako MIL-STD-973 Configuration Management (CM, česky management konfigurace), který obsahoval povinné požadavky na provádění managementu konfigurace při akvizici vojenského materiálu. Počátkem roku 1990 však byla zahájena iniciativa k přebírání civilních standardů a ta nastartovala tvorbu standardu pro CM, který by byl pro všechny přijatelný a všem přístupný. V roce 1998 byl definitivně vytvořen a schválen standard ANSI/EIA 949 s názvem "National Consensus Standard for Configuration Management“. Tento standard poskytuje vynikající soubor procesů, zásad a návodů, jak provádět CM v jakémkoliv prostředí.

Povinné používání MIL-STD-973 bylo v USA zastaveno v září roku 2000. K MIL-STD-973 byl vydán v roce 1997 návod MIL-HDBK-61 s názvem Configuration Management Guidance (česky Návod pro management konfigurace). Tento návod byl revidován v únoru 2001 a v této podobě platí doposud. Návod obsahuje praktické rady a zásady jak efektivně a účinně zavést a provádět jednotlivé činnosti managementu konfigurace. V roce 1997 byl dále v USA vydán standard podporující elektronickou výměnu dat v systému managementu konfigurace - MIL-STD-2549 s názvem Configuration Management Data Interface, avšak i ten byl v září 2000 zrušen bez náhrady. Jediným zbývajícím platným standardem ve vojenské oblasti v USA je MIL-PRF-32029 Automated Configuration Management System (ACMS), který stanovuje požadavky na fungování automatického systému managementu konfigurace.

Potřeba standardizovat postupy managementu konfigurace pro potřeby členských států NATO postupovala stejným způsobem jako v USA. V roce 1991 bylo schváleno 2. vydání STANAG 4159 NATO Management Configuration Management Policy and Procedures for Multinational Joint Projects - Politika a postupy NATO pro management konfigurace materiálu pro mezinárodní společné projekty.

Poznámka k dalšímu textu: STANAG = NATO Standardization Agreement, což je Standardizační dohoda NATO. Jde o soubor mezivládních dohod, které v rámci členských států standardizují používání stejného vybavení, munice, zabezpečení, skladových zásob a operativních, administrativních a logistických postupů.

Spojenecká publikace (AP = Allied Publication) = dokument NATO obsahující prováděcí požadavky k příslušnému STANAG nebo podle definice je to oficiální standardizační dokument, který se členské země (několik nebo všechny) rozhodly použít jako společný zaváděcí dokument na uživatelské úrovni. AQAP je tedy Spojenecká publikace pro ověřování jakosti (Allied Quality Assurance Publication) a ACMP je Spojenecká publikace pro management konfigurace (Allied Configuration Management Publication).

Požadavky na provádění jednotlivých činností managementu konfigurace pak byly pokryty dohodou STANAG 4427, která zastřešuje používání spojeneckých publikací typu ACMP. Česká republika ratifikovala tyto dvě dohody STANAG již v roce 1999 a od roku jsou požadavky na provádění managementu konfigurace obsaženy v českých obranných standardech 051605 až 051611. Tyto standardy jsou veřejně dostupné na adrese www.army.cz/mo/oos/cos.htm .

V rámci systému evropských norem byla již v roce 1996 schválena v ČR harmonizovaná norma ČSN ISO 10007 s názvem Management jakosti - Směrnice pro management konfigurace. Norma pak byla v roce 2004 revidována a její současný název je ČSN ISO 10007 Systémy managementu

Nahrávám...
Nahrávám...