dnes je 16.7.2024

Input:

Význam logistiky pro podnik

15.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2 Význam logistiky pro podnik

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Logistika pomáhá podniku zůstat konkurenceschopným a snižovat náklady. Přístup JIT ve výrobě nabízí zákazníkům široký sortiment výrobků, které požadují. Mohou chtít množství, která v dané chvíli potřebují, aniž by museli platit něco navíc za to, že jde o malá množství. Podnik, který dokáže uspokojit své zákazníky takovým způsobem, je pravděpodobně dost rentabilní a dost pružný na změny, které jsou adekvátní změnám potřeb zákazníků. Změna ve filozofii myšlení podniků vychází obyčejně z této zjednodušené úvahy.

V minulosti podniky zpravidla přenášely své náklady na zákazníky. Cenový vzorec byl zjednodušeně následující:

Náklady + Zisk = Cena.

V dnešním tržním prostředí však zákazníci kladou důraz na konkurenční cenu, tj. cena je již dána trhem. Znamená to, že podniky musejí redukovat své náklady, aby dosahovaly zisku:

Cena – Náklady = Zisk.

Kde však hledat cestu ke snižování nákladů? Jak si zajistit odpovídající, přiměřený zisk a udržet se s cenou na konkurenční úrovni? Zdánlivě jde o velmi složitý a těžce řešitelný problém. Ve skutečnosti je však odpověď na uvedené otázky velmi jednoduchá. Eliminujme ztráty, které provázejí výrobek podél celého výrobního cyklu.

Ztráty ve výrobě

Zákazníci dnes požadují různé výrobky, a to právě v množstvích, která potřebují. Očekávají rovněž vysokou kvalitu, dobrou cenu a okamžité dodání svých objednávek. Výroba JIT pomáhá podnikům stát se více konkurenceschopnými výrobou požadovaného sortimentu při udržení nízkých nákladů, vysoké kvality a krátkých dodacích lhůt. Mohou to dokázat tím, že eliminují ztráty ve výrobních procesech. Pokud se zamyslíme nad základními cíli optimalizace logistického řetězce, vidíme, že většinou jde o eliminaci ztrát, která ve skutečnosti představuje zvyšování kvality jednotlivých procesů.

Identifikace ztrát

Ztrátou je ve výrobním procesu vše, co zvyšuje náklady bez toho, že doplňuje produkt o přidanou hodnotu. Ztráta nestojí pouze peníze, ale prodlužuje čas na vyrobení produktu a jeho doručení zákazníkovi. Zabraňuje podniku být produktivnějším při výrobě výstupů na základě svých zdrojů. V následující tabulce je uveden seznam osmi nejvýznamnějších ztrát ve výrobě.

Typ   Příklady  
Vady, zmetky  Odpad, předělávky, překládání výroby 
Čekání  Nedostatek zásob, procesní zdržení, prostoje strojů, úzká místa v kapacitě 
Procesy  Zbytečné nebo nesprávné procesy 
Nadvýroba  Výroba položek, na které není objednávka 
Pohyb  Pohyb lidí, který je zbytečný nebo namáhavý 
Zásoby  Příliš mnoho surovin, polotovarů nebo finálních výrobků 
Doprava  Převážení polotovarů na velké vzdálenosti, nevýkonná doprava 
Nevyužívání kreativity  Ztráta času, nápadů, dovedností a zlepšení zaměstnanců 

Nadvýroba je ztráta

Za nadvýrobu považujeme stav, kdy podnik vytváří své výrobky nebo polotovary, tj. své výstupy, na které nemá aktuální objednávky. Jde o nejhorší a zároveň nejnebezpečnější ztrátu, protože tato ztráta generuje jiné ztráty - nadbytečné zásoby.

Velké objemy se realizují obyčejně proto, že změny výroby trvají příliš dlouho na to, aby časté změny ve výrobě byly ekonomicky únosné. Na druhé straně často zapomínáme na to, že nadbytečné zásoby jsou spojeny s náklady. A ne vždy si uvědomujeme, že produkce nepotřebných položek prodlužuje čas vedoucí k množství, které požaduje zákazník. Přesto existují techniky rychlých změn, které nám umožní vyrábět i menší množství, a to ekonomicky.

Zásoby jsou ztráta

Zásoby představují akumulaci výrobků, polotovarů nebo materiálů v každé fázi výrobního procesu. Často si plánujeme zvláštní zásoby (pojistná zásoba), abychom se v podniku vyhnuli problémům, mezi které patří zejména:

  • nerovnoměrnost výroby,

  • opožděné dodávky od dodavatelů,

  • kvalita produkce (zmetky),

  • prostoje strojů,

  • dlouhé časy při změnách ve výrobě.

Zásoby jsou však ve skutečnosti ztráta. Zejména proto, že vyvolávají jiné skryté problémy. Když nám v podniku existuje pojistná zásoba, pracovníci nejsou zpravidla ničím motivováni k tomu, aby se snažili realizovat potřebná zlepšení a inovace.

Existence zásob však navíc v libovolné fázi výrobního procesu způsobuje dodatečné ztráty, mezi které můžeme řadit následující oblasti, mezi které patří doprava, skladování, poškození a zpoždění.

Doprava

Když se

Nahrávám...
Nahrávám...