dnes je 29.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zabezpečení procesu oznamování subjektů působících ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.

19.7.2012, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

Informace k zabezpečení procesu oznamování subjektů působících v roli třetí strany při plnění úkolů při postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích (oznámené subjekty).

Stav k datu 28. 6. 2012

  • Před zahájením vlastního procesu oznamování Česká republika nejprve na národní úrovni zřídí orgán pověřený výkonem činnosti oznamujícího orgánu ve smyslu čl. 47 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích (dále také „nařízení č. 305/2011“ nebo „CPR“), a to prostřednictvím novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu QM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj:
Nahrávám...
Nahrávám...