dnes je 16.7.2024

Input:

Základní data směrnic EU

10.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2 Základní data směrnic EU

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Směrnice číslo: 2001/95/ES

Celexové číslo: 32001L0095

Název směrnice – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků

Úř. věst. L 11, 15. 1. 2002, s. 4 - 17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 15 Svazek 06 S. 447

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  3. 12. 2001 
Datum účinnosti:  15. 1. 2002; Vstoupení v platnost dnem vyhlášení 

Změny dokumentu:

  • nejsou

Směrnice číslo: 1993/465/EHS

Celexové číslo: 31993D0465

Název směrnice: Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace

Úř. věst. L 220, 30. 8. 1993, s. 23 - 39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 012 S. 195

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  22. 7. 1993 
Datum účinnosti:  22. 7. 1993; Vstoupení v platnost Den dokumentu 

Změny dokumentu:

  • nejsou

Směrnice číslo: 1985/374/EHS

Celexové číslo: 31985L0374

Název směrnice: Směrnice Rady ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky

Úř. věst. L 210, 7. 8. 1985, s. 29 - 33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) CS.ES Kapitola 15 Svazek 01 S. 257

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  25. 7. 1985 
Datum účinnosti:  30. 7. 1985; Vstoupení v platnost v den oznámení 

Změny dokumentu:

Opraveno  31985L0374R(01)   
Pozměněno  31999L0034  Změna: článek 15.1 od 4. 6. 1999 
Pozměněno  31999L0034  Nahrazení: článek 2 od 4. 6. 1999 

31999L0034 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/34/ES ze dne 10. května 1999, kterou se mění směrnice Rady 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky

Úř. věst. L 141, 4. 6. 1999, s. 20 - 21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 15 Svazek 04 S. 147

5 – Směrnice číslo: 1999/5/ES

Celexové číslo: 31999L0005

Název směrnice: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody

Úř. věst. L 91, 7. 4. 1999, s. 10 - 28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 13 Svazek 23 S. 254

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  9. 3. 1999 
Datum účinnosti:  7. 4. 1999; Vstoupení v platnost v Den vyhlášení 

Změny dokumentu:

Pozměněno  32003R1882  Nahrazení: článek 13 od 20. 11. 2003 
Pozměněno  32003R1882  Nahrazení: článek 14 od 20. 11. 2003 
Pozměněno  32003R1882  Nahrazení: článek 15 od 20. 11. 2003 

32003R1882 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1 - 53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 01 Svazek 04 S. 447

6 – Směrnice číslo: 96/57/ES

Celexové číslo: 31996L0057

Název směrnice: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES ze dne 3. září 1996 o požadavcích na energetickou účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinací, které jsou určeny pro domácnost

Úř. věst. L 236, 18. 9. 1996, s. 36 - 43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 12 Svazek 01 S. 305

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  3. 9. 1996 
Datum účinnosti:  8. 10. 1996; Vstoupení v platnost v den vyhlášení 

Změny dokumentu:

  • nejsou

7 – Směrnice číslo: 75/324/EHS

Celexové číslo: 31975L0324

Název směrnice: Směrnice Rady ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů

Úř. věst. L 147, 9. 6. 1975, s. 40 - 47 (DA, DE, EN, FR, IT, NL) CS.ES Kapitola 13 Svazek 002 S. 192

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  20. 5. 1975 
Datum účinnosti:  21. 5. 1975; Vstoupení v platnost v den oznámení 

Změny dokumentu:

Opraveno  31975L0324R(01)   
Opraveno  31975L0324R(02)   
Pozměněno  11979HN01/10  Změna: článek 7.2 od 1. 1. 1981 
Pozměněno  11985IN01/09/A  Změna: článek 7.2 od 1. 1. 1986 
Pozměněno  31994L0001  Změna: příloha od 17. 2. 1994 
Pozměněno  31994L0001  Změna: článek 8.1 od 17. 2. 1994 
Pozměněno  31994L0001  Vložení: článek 9BIS od 17. 2. 1994 
Pozměněno  32003R0807  Odstranění: článek 6.2 od 5. 6. 2003 
Pozměněno  32003R0807  Nahrazení: článek 7 od 5. 6. 2003 

11979HN01/10 – DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION OF THE HELLENIC REPUBLIC TO THE EUROPEAN COMMUNITIES, ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION OF THE HELLENIC REPUBLIC AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES, ANNEX I LIST REFERRED TO IN ARTICLE 21 OF THE ACT OF ACCESSION, X. APPROXIMATION OF LEGISLATION

OJ L 291, 19. 11. 1979, p. 108 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

11985IN01/09/A – DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC TO THE EUROPEAN COMMUNITIES, ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES, ANNEX I: LIST PROVIDED FOR IN ARTICLE 26 OF THE ACT OF ACCESSION

OJ L 302, 15. 11. 1985, p. 209 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

31994L0001 – Směrnice Komise 94/1/ES ze dne 6. ledna 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů

Úř. věst. L 23, 28. 1. 1994, s. 28 - 29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 013 S. 120

32003R0807 – Nařízení Rady (ES) č. 807/2003 ze dne 14. dubna 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých konzultačním postupem (jednomyslnost), ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

Úř. věst. L 122, 16. 5. 2003, s. 36 - 62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 01 Svazek 04 S. 335

8 – Směrnice číslo: 93/15/EHS

Celexové číslo: 31993L0015

Název směrnice: Směrnice Rady 93/15/EHS ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití

Úř. věst. L 121, 15. 5. 1993, s. 20 - 36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 012 S. 58

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  5. 4. 1993 
Datum účinnosti:  15. 4. 1993; Vstoupení v platnost v den oznámení 

Změny dokumentu:

Opraveno  31993L0015R(01)   
Opraveno  31993L0015R(02)   
Pozměněno  32003R1882  Nahrazení: článek 13 od 20. 11. 2003 

32003R1882 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1 - 53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 01 Svazek 04 S. 447

9 – Směrnice číslo: 2000/14/ES

Celexové číslo: 32000L0014

Název směrnice: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí

Úř. věst. L 162, 3. 7. 2000, s. 1 - 78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 287

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  8. 5. 2000 
Datum účinnosti:  3. 7. 2000; Vstoupení v platnost v den vyhlášení 

Změny dokumentu:

Opraveno  32000L0014R(01)   
Opraveno  32000L0014R(02)   
Opraveno  32000L0014R(02)   
Opraveno  32001L0014R(01)   
Pozměněno  32005L0088   Změna: článek 12 od 27. 12. 2005 
Pozměněno  32005L0088  Změna: článek 20.1 od 27. 12. 2005 
Pozměněno  32005L0088  Odstranění: článek 20.3 od 27. 12. 2005 

32005L0088 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí (text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 344, 27. 12. 2005, s. 44 - 46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10 – Směrnice číslo: 2000/9/ES

Celexové číslo: 32000L0009

Název směrnice: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob

Úř. věst. L 106, 3. 5. 2000, s. 21 - 48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 07 Svazek 005 S. 3

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  20. 3. 2000 
Datum účinnosti:  3. 5. 2000; Vstoupení v platnost v den vyhlášení 

Změny dokumentu:

  • nejsou

12 – Směrnice číslo: 89/106/EHS

Celexové číslo: 31989L0106

Název směrnice: Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků

Úř. věst. L 40, 11. 2. 1989, s. 12 - 26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 009 S. 296

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  21. 12. 1988 
Datum účinnosti:  27. 12. 1988; Vstoupení v platnost v den oznámení 

Změny dokumentu:

Pozměněno  31993L0068  Změna: příloha 3 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 15.2 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 15.3 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 18.1 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 2.2 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Změna: článek 4.2 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Změna: článek 4.6 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Změna: TXT od 2. 8. 1993 
Pozměněno  32003R1882  Nahrazení: článek 20.3 od 20. 11. 2003 
Pozměněno  32003R1882  Nahrazení: článek 20.4 od 20. 11. 2003 
Pozměněno  32006D0190  Změna: příloha 3 od /T/DATN 

31993L0068 – Směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, kterou se mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnost hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojní zařízení), 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky), 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činností), 90/385/EHS (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky), 90/396/EHS (spotřebiče plynných paliv), 91/263/EHS (telekomunikační koncová zařízení), 92/42/EHS (nové teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva) a 73/23/EHS (elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí)

Úř. věst. L 220, 30. 8. 1993, s. 1 - 22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 012 S. 173

32003R1882 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1 - 53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 01 Svazek 04 S. 447

32006D0190 – 2006/190/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 97/808/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o podlahoviny a venkovní povrchy (oznámeno pod číslem K(2006) 553; text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 66, 8. 3. 2006, s. 47 - 49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13 – Směrnice číslo: 90/384/EHS

Celexové číslo: 31990L0384

Název směrnice: Směrnice Rady ze dne 20. června 1990 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se vah s neautomatickou činností

Úř. věst. L 189, 20. 7. 1990, s. 1 - 16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES kapitola 13 Svazek 010 S. 138

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  20. 6. 1990 
Datum účinnosti:  27. 6. 1990; vstoupení v platnost v den oznámení 

Změny dokumentu:

Opraveno  31990L0384R(01)   
Opraveno  31990L0384R(02)   
Pozměněno  31993L0068  Změna: příloha 2 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Změna: příloha 4 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: příloha 6 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 2.2 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 9.1 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 10.3 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 11 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 8.3 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Změna: TXT od 2. 8. 1993 

31993L0068 – Směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, kterou se mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnost hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojní zařízení), 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky), 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činností), 90/385/EHS (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky), 90/396/EHS (spotřebiče plynných paliv), 91/263/EHS (telekomunikační koncová zařízení), 92/42/EHS (nové teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva) a 73/23/EHS (elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí).

Úř. věst. L 220, 30. 8. 1993, s. 1 - 22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES kapitola 13 Svazek 012 S. 173

15 – Směrnice číslo: 2006/95/ES

Celexové číslo: 32006L009

Název směrnice: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí

Úř. věst. L 374, 27. 12. 2006, s. 10 – 19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  12. 12. 2006 
Datum účinnosti:  6. 1. 2007; vstoupení v platnost v den vyhlášení + 20  
Ukončení platnosti:  – 

Změny dokumentu:

  • nejsou

Směrnice ruší:

Směrnici číslo:  73/23/EHS 
Název směrnice:  Směrnice Rady ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí 
Celerové číslo:  31973L0023 

16 – Směrnice číslo: 2004/108/ES

Celexové číslo: 32004L0108

Název směrnice: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS

Úř. věst. L 390, 31. 12. 2004, s. 24 – 37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  15. 12. 2004  
Datum účinnosti:  20. 1. 2005; Vstoupení v platnost v den vyhlášení+20 
Ukončení platnosti:  – 

Změny dokumentu:

  • nejsou

Směrnice ruší:

Směrnici číslo:  1989/336/EHS 
Název směrnice:  Směrnice Rady ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility 
Celexové číslo:  31989L0336 

17 – Směrnice číslo: 88/378/EHS

Celexové číslo: 31988L0378

Název směrnice: Směrnice Rady ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček

Úř. věst. L 187, 16. 7. 1988, s. 1 - 13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES kapitola 13 Svazek 009 S. 240

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  3. 5. 1988 
Datum účinnosti:  6. 5. 1988; Vstoupení v platnost v den oznámení 

Změny dokumentu:

Opraveno  31988L0378R(01)   
Opraveno  31988L0378R(02)   
Opraveno  31988L0378R(03)   
Opraveno  31988L0378R(04)   
Pozměněno  31993L0068  Vložení: příloha 5 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 5.1 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 11.2 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 11.3 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Vložení: článek 12.1BIS od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Vložení: článek 5.3 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 9.2 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Změna: TXT od 2. 8. 1993 

31993L0068 – Směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, kterou se mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnost hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojní zařízení), 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky), 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činností), 90/385/EHS (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky), 90/396/EHS (spotřebiče plynných paliv), 91/263/EHS (telekomunikační koncová zařízení), 92/42/EHS (nové teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva) a 73/23/EHS (elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí)

Úř. věst. L 220, 30. 8. 1993, s. 1 - 22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES kapitola 13 Svazek 012 S. 173

18 – Směrnice číslo: 87/404/EHS

Celexové číslo: 31987L0404

Název směrnice: Směrnice Rady ze dne 25. června 1987 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob

Úř. věst. L 220, 8. 8. 1987, s. 48 - 59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 008 S. 334

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  25. 6. 1987 
Datum účinnosti:  26. 6. 1987; Vstoupení v platnost v den oznámení  

Změny dokumentu:

Opraveno  31987L0404R(01)   
Pozměněno  31990L0488  Dokončení: článek 18.1 od 25. 9. 1990 
Pozměněno  31993L0068  Změna: příloha 2 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 11 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Změna: článek 12.1 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 15 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Změna: článek 16.1 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 16.2 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 5.1 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Vložení: článek 5.3 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 9.1 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Změna: TXT od 2. 8. 1993 

31990L0488 – Směrnice Rady ze dne 17. září 1990, kterou se mění směrnice 87/404/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob

Úř. věst. L 270, 2. 10. 1990, s. 25 - 25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 010 S. 190

31993L0068 – Směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, kterou se mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnost hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojní zařízení), 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky), 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činností), 90/385/EHS (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky), 90/396/EHS (spotřebiče plynných paliv), 91/263/EHS (telekomunikační koncová zařízení), 92/42/EHS (nové teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva) a 73/23/EHS (elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí)

Úř. věst. L 220, 30. 8. 1993, s. 1 - 22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 012 S. 173

19 – Směrnice číslo: 89/686/EHS

Celexové číslo: 31989L0686

Název směrnice: Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků

Úř. věst. L 399, 30. 12. 1989, s. 18 - 38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 010 S. 98

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  21. 12. 1989 
Datum účinnosti:  19. 1. 1990; Vstoupení v platnost v den oznámení 

Změny dokumentu:

Pozměněno  31993L0068  Dokončení: příloha 2 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: příloha 4 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 9.1 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Změna: článek 12 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 13 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 4.1 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Vložení: článek 5.6 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Změna: TXT od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0095  Dokončení: příloha 1 od 29. 11. 1993 
Pozměněno  31993L0095  Nahrazení: článek 16 od 29. 11. 1993 
Pozměněno  31993L0095  Odstranění: článek 5.3 od 29. 11. 1993 
Pozměněno  31993L0095  Změna: článek 8.4 od 29. 11. 1993 
Pozměněno  31996L0058  Změna: příloha 4 od 8. 10. 1996 
Pozměněno  32003R1882  Nahrazení: článek 6.2 od 20. 11. 2003 

31993L0068 – Směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, kterou se mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnost hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojní zařízení), 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky), 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činností), 90/385/EHS (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky), 90/396/EHS (spotřebiče plynných paliv), 91/263/EHS (telekomunikační koncová zařízení), 92/42/EHS (nové teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva) a 73/23/EHS (elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí)

Úř. věst. L 220, 30. 8. 1993, s. 1 - 22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 012 S. 173

31993L0095 – Směrnice Rady 93/95/EHS ze dne 29. října 1993, kterou se mění směrnice 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (OOP)

Úř. věst. L 276, 9. 11. 1993, s. 11 - 12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 012 S. 248

31996L0058 – Směrnice evropského parlamentu a Rady 96/58/ES ze dne 3. září 1996, kterou se mění směrnice 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků

Úř. věst. L 236, 18. 9. 1996, s. 44 - 44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 13 Svazek 017 S. 172

32003R1882 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1 - 53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 01 Svazek 04 S. 447

20 – Směrnice číslo: 90/396/EHS

Celexové číslo: 31990L0396

Název směrnice: Směrnice Rady ze dne 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv

Úř. věst. L 196, 26. 7. 1990, s. 15 - 29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 010 S. 174

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  29/06/1990 
Datum účinnosti:  09/07/1990; Vstoupení v platnost v den oznámení 

Změny dokumentu:

Pozměněno  31993L0068  Změna: příloha 2 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: příloha 3 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 11 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 4.1 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 8.5 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 10.2 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 9.1 od 2. 8. 1993 
Pozměněno   31993L0068  Změna: TXT od 2. 8. 1993 

31993L0068 – Směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, kterou se mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnost hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojní zařízení), 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky), 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činností), 90/385/EHS (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky), 90/396/EHS (spotřebiče plynných paliv), 91/263/EHS (telekomunikační koncová zařízení), 92/42/EHS (nové teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva) a 73/23/EHS (elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí)

Úř. věst. L 220, 30. 8. 1993, s. 1 - 22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 012 S. 173

21 – Směrnice číslo: 94/9/ES

Celexové číslo: 31994L0009

Název směrnice: Směrnice 94/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. března 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Úř. věst. L 100, 19. 4. 1994, s. 1 - 29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 013 S. 144

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  23. 3. 1994 
Datum účinnosti:  9. 5. 1994; Vstoupení v platnost v den vyhlášení 

Změny dokumentu:

Opraveno  31994L0009R(01)   
Opraveno  31994L0009R(02)   
Opraveno  31994L0009R(03)   
Opraveno  31994L0009R(04)   
Opraveno  31994L0009R(05)   
Pozměněno  32003R1882  Nahrazení: článek 6.3 od 20. 11. 2003 

32003R1882 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1 - 53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 01 Svazek 04 S. 447

22 – Směrnice číslo: 1998/37/ES

Celexové číslo: 31998L0037

Název směrnice: měrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení

Úř. věst. L 207, 23. 7. 1998, s. 1 - 46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 13 Svazek 020 S. 349

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  22. 6. 1998 
Datum účinnosti:  12. 8. 1998; Vstoupení v platnost v den vyhlášení 
Ukončení platnosti:  28. 6. 2006; Zrušeno 32006L0042 

Změny dokumentu:

Opraveno  31998L0037R(01)   
Opraveno  31998L0037R(02)   
Pozměněno  31998L0079  Změna: článek 1.1 od 7. 12. 1998 
Zrušeno  32006L0042   

31998L0079 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Úř. věst. L 331, 7. 12. 1998, s. 1 - 37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 13 Svazek 21 S. 319 – 355

32006L0042 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění; text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 157, 9. 6. 2006, s. 24 - 86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23 – Směrnice číslo: 92/42/EHS

Celexové číslo: 31992L0042

Název směrnice: Směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva

Úř. věst. L 167, 22. 6. 1992, s. 17 - 28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 011 S. 186

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  21. 5. 1992 
Datum účinnosti:  3. 6. 1992; Vstoupení v platnost v den oznámení 

Změny dokumentu:

Opraveno  31992L0042R(01)   
Opraveno  31992L0042R(02)   
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: příloha 1 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068   Změna: příloha 4 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Vložení: článek 4.5 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 4.1 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 7.4 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Vložení: článek 7.5 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Nahrazení: článek 8.1 od 2. 8. 1993 
Pozměněno  31993L0068  Změna: TXT od 2. 8. 1993 
Pozměněno  32004L0008  Dokončení: článek 3.1 od 21. 2. 2004 
Pozměněno  32005L0032  Změna: příloha 1 od 11. 8. 2005 
Pozměněno  32005L0032  Odstranění: příloha 2 od 11. 8. 2005 
Pozměněno  32005L0032   Vložení: plánek 10 BI od 11. 8. 2005 
Pozměněno  32005L0032  Odstranění: plánek 6 od 11. 8. 2005 

31993L0068 – Směrnice Rady 93/68/EHS ze dne 22. července 1993, kterou se mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnost hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojní zařízení), 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky), 90/384/EHS (váhy s neautomatickou činností), 90/385/EHS (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky), 90/396/EHS (spotřebiče plynných paliv), 91/263/EHS (telekomunikační koncová zařízení), 92/42/EHS (nové teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva) a 73/23/EHS (elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí)

Úř. věst. L 220, 30. 8. 1993, s. 1 - 22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) CS.ES Kapitola 13 Svazek 012 S. 173

32004L0008 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS

Úř. věst. L 52, 21. 2. 2004, s. 50 - 60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 12 Svazek 03 S. 3

32005L0032 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES

Úř. věst. L 191, 22. 7. 2005, s. 29 - 58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24 – Směrnice číslo: 97/23/ES

Celexové číslo: 31997L0023

Název směrnice: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení

Úř. věst. L 181, 9. 7. 1997, s. 1 - 55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 13 Svazek 019 S. 86

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  29. 5. 1997 
Datum účinnosti:  29. 7. 1997; Vstoupení v platnost v den vyhlášen 

Změny dokumentu:

Opraveno  31997L0023R(01)   
Opraveno  31997L0023R(02)   
Pozměněno  32003R1882  Nahrazení: článek 7.2 od 20. 11. 2003 
Pozměněno  32003R1882  Nahrazení: článek 7.3 od 20. 11. 2003 

32003R1882 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1 - 53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 01 Svazek 04 S. 447

25 – Směrnice číslo: 95/16/ES

Celexové číslo: 31995L0016

Název směrnice: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů

Úř. věst. L 213, 7. 9. 1995, s. 1 - 31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 13 Svazek 015 S. 187 – 217

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  29. 6. 1995 
Datum účinnosti:  27. 9. 1995; Vstoupení v platnost v den vyhlášení 

Změny dokumentu:

Pozměněno  32003R1882  Nahrazení: článek 6.3 od 20. 11. 2003 
Pozměněno  32006L0042  Nahrazení: příloha 1 od 29. 6. 2006 
Pozměněno  32006L0042  Nahrazení: článek 1.2 od 29. 6. 2006 
Pozměněno  32006L0042  Nahrazení: článek 1.3 od 29. 6. 2006 

32003R1882 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých postupem podle článku 251 smlouvy o ES, ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES

Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1 - 53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 01 Svazek 04 S. 447

32006L0042 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES

Úř. věst. L 157, 9. 6. 2006, s. 24 - 86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26 – Směrnice číslo: 1999/36/ES

Celexové číslo: 31999L0036

Název směrnice: Směrnice Rady 1999/36/ES ze dne 29. dubna 1999 o přepravitelném tlakovém zařízení

Úř. věst. L 138, 1. 6. 1999, s. 20 - 56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) CS.ES Kapitola 07 Svazek 004 S. 314

Data dokumentu:

Vydání dokumentu:  29. 4. 1999 
Datum účinnosti:  1. 6. 1999; Vstoupení v platnost v den vyhlášení 

Změny dokumentu:

Opraveno  31999L0036R(01)   
Opraveno  31999L0036R(02)   
Opraveno  31999L0036R(03)   
Pozměněno  32002L0050  Změna: příloha 4 od 27. 6. 2002 

32002L0050 – Směrnice Komise 2002/50/ES ze dne 6. června 2002, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady

Nahrávám...
Nahrávám...