dnes je 16.7.2024

Input:

Základní požadavky na bezpečnost elektrických zařízení

18.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.6 Základní požadavky na bezpečnost elektrických zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy, PSČ

Linka barvy dvojitá – LB2

 

Ověření shody

základních požadavků na bezpečnost elektrických zařízení

podle přílohy č. 2

k nařízení vlády č. 17/2003 Sb.

kterým se stanoví technické požadavky na

elektrická zařízení nízkého napětí

 
Pořadové číslo  Požadavek
Podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 17/2003 Sb.
 
Požadavky splněny ? 
ano  ne  irel. 
1.  Všeobecné požadavky       
a)  Základní technické charakteristiky, jejichž dodržování zajišťuje, aby elektrické zařízení bylo používáno bezpečně a v podmínkách, pro které bylo vyrobeno, musí být vyznačeny na elektrickém zařízení, anebo pokud to není možné, musí být uvedeny v průvodní dokumentaci.  ■     
b)  Jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název právnické osoby, která je výrobcem, značka, popřípadě obchodní známka musí být zřetelně uvedeny na výrobku, a není-li to možné, na jeho obalu.  ■     
c)  Elektrické zařízení a jeho díly musí být vyrobeny tak, aby byla zajištěna bezpečná a správná montáž a připojení.  ■     
d)  Elektrické zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby u něj, za předpokladu, že je používáno pro účely, ke kterým je určeno, a že je řádně udržováno, byla zajištěna ochrana před nebezpečími uvedenými v bodech 2 a 3.  ■     
Nahrávám...
Nahrávám...