dnes je 19.7.2024

Input:

Zbytková napětí

15.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.3 Zbytková napětí

Doc. Ing. Leoš Bumbálek

Při hodnocení zbytkových napětí jsou uvažována pouze napětí I. druhu, tj. napětí, která jsou v rovnováze v celém objemu hodnocené součásti.

Při hodnocení napětí je nutné rozlišovat:

  • výchozí zbytková napětí, která jsou v materiálu součásti před danou technologickou operací,

  • zbytková napětí vyvolaná během technologické operace,

  • zbytková napětí, která jsou výsledkem superpozice napěťového pole, vyvolané danou technologickou operací a napětí výchozího.

Z tohoto rozdělení vychází, že zbytková napětí nelze vztahovat pouze k poslední provedené operaci, protože v důsledku technologické dědičnosti zůstává v materiálu jistý stav napjatosti.

Vznik napětí

Zbytková napětí v materiálu jsou způsobena poruchami struktury, plastickou deformací a fázovými změnami.

Zbytková napětí vznikají v důsledku působení mechanické energie a energie tepelné. Mechanické působení na součást při technologické operaci vyvolává v povrchové vrstvě tlaková zbytková napětí a tepelná energie vyvolává v povrchové vrstvě napětí tahová.

Vliv podmínek opracování na zbytková napětí není dostatečně prostudován a také není

Nahrávám...
Nahrávám...