dnes je 21.7.2024

Input:

Změna normy ČSN EN 954-1

10.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3 Změna normy ČSN EN 954-1

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Dne 1. 7. 2007 byla zrušena ČSN EN 954-1:1998. Tato norma byla českou verzí evropské normy EN 954-1:1996. Tato první část evropské normy EN 954-1 uváděla bezpečnostní požadavky a pokyny pro zásady konstrukce bezpečnostních částí řídicích systémů.

Norma byly nahrazena k 1. 7. 2007 normou ČSN EN ISO 13849-1:2007 (Třídící znak: 833205) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci.

Tato část ISO 13849 je určena jako návod pro ty, kteří se zabývají konstrukcí a posuzováním ovládacích systémů, a dále pro technické komise připravující normy typu B2 a C, které jsou předpokladem pro splnění základních bezpečnostních požadavků přílohy I směrnice pro strojní zařízení. Norma neuvádí specifický návod pro shodu s jinými směrnicemi EC. Jako součást strategie celkového snížení rizika u stroje bude konstruktér pro snížení rizika často volit některá opatření pomocí aplikace ochranných zařízení plnících jednu nebo více bezpečnostních funkcí.

Nahrávám...
Nahrávám...