dnes je 16.7.2024

Input:

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vydáním zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, týkající se provozovatelů soukromých (komerčních) spisoven

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10.1 Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vydáním zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, týkající se provozovatelů soukromých (komerčních) spisoven

PhDr. Radomír Ševčík

Zákon č. 499/2004 Sb.

Vydáním zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a nabytím jeho účinnosti ke dni 1. 1. 2005 (dále jen archivní zákon) došlo také k zásadní úpravě v oblasti provozování tzv. soukromých (komerčních) spisoven. Vydání nového archivního zákona se v oblasti provozování soukromých (komerčních) spisoven projevilo ve změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon). Zde se jednalo především o změnu živnosti na provoz tzv. soukromé spisovny ze živnosti ohlašovací volné na živnost vázanou, koncesovanou „Vedení spisovny“. Vedení spisovny bylo před vydáním a nabytím, účinnosti nového archivního zákona vykonáváno jako živnost ohlašovací volná. Přeměnu této živnosti na živnost koncesovanou řeší přechodná ustanovení k novele živnostenského zákona, kterou obsahuje § 89 archivního zákona. Dle § 89 archivního zákona byly změny v živnostenském zákoně provedeny:

  • V § 3 odst. 3: Archivnictví není zařazeno mezi živnosti, živnostenské podnikání v oboru archivnictví tedy není možné. Ve spisovnách, které jsou provozovány na základě udělené koncese, mohou být uchovávány pouze dokumenty skartačního znaku „S“. V případě, že zde budou uloženy některé dokumenty skartačního znaku „A“ a proběhne

Nahrávám...
Nahrávám...