dnes je 21.7.2024

Input:

Zvýšení obchodních výkonů

17.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.7 Zvýšení obchodních výkonů

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Reengineering operačního plánování

V procesu „reengineeringu“ obchodních procesů musíme nejprve pochopit stávající obchodní procesy, zvláště očima zákazníků, jako tok výrobků přes obchodní procesy, a to s ohledem na čtyři faktory:

 • náklady a vytváření přidané hodnoty,

 • uplynulý čas,

 • kvalita nebo výnos - konverze ztrát ve výrobě,

 • tok dat nebo informací, které obchodní procesy vyžadují nebo vytvářejí.

Když je stávající proces pochopen v tomto kontextu, může být zjednodušen a můžeme v něm eliminovat ztráty. Soustředění se na aktivity „reengineeringu“ by mělo dát odpověď na následující tři otázky:

 • Je ta práce nezbytná?

 • Dodává tato práce navýšení přidané hodnoty pro zákazníka?

 • Když jsme začali s čistým listem papíru, budeme to moci dělat dnes také tímto způsobem?

Proces „reengineeringu“

Proces „reengineeringu“ obchodních či podnikatelských procesů může mít obrovský zdokonalující vliv, i když v obchodě a jeho operacích nejsou použity vůbec žádné počítače. Ale dnes by bylo pošetilé zastavit používání moderní informační technologie ke zvýšení každého firemního obchodního procesu. Ovšem, je to moderní informační technologie, která nám umožňuje provádět dnešní obchodní procesy se vzrůstající rychlostí, vyšší kvalitou, větší produktivitou a větší flexibilitou. Kromě toho můžeme použít moderní informační systém k celkové integraci samotných podniků stejně jako k integraci globálního podnikatelského prostředí.

Význam kvality ve výrobě a operačním plánování

Mnoho podniků chápe, že upadají do spousty plánovacích problémů, když jsou ve skutečnosti tyto plánovací problémy pouze symptomy daleko více zhoubnějšího problému, problému kvality, a to nejen s podnikovými výrobky, ale stejně tak v jeho obchodních procesech.

Jak můžete přesně vypracovat plán pro závod, když nikdy nevíte, zda vyrábíte ty správné součástky? Jak můžete počítat s maximální efektivitou výroby, když máte problémy v přijímání zákaznických objednávek?

Cesta ke zvýšení obchodních výkonů

Může se to zdát samozřejmé, že nejvíce podniků může dělat největší pokrok směrem k vyšší obchodní výkonnosti, pokud budou moci měřitelně zlepšit své základní obchodní procesy a kombinovat kvalitu v operačním plánování se zvětšením stupně integrace podnikového logistického systému. Výsledkem by mělo být větší porozumění své stávající kapacity a způsobilosti. Druhou stranou těchto přínosů je, že takový podnik by rovněž měl pochopit svou stávající kapacitu a schopnost krátkodobých propadů a být schopný je léčit na základě přizpůsobení organizace.

Základní otázky

 1. Základní otázky poslání firmy - odpoutat se od stereotypu a položit si znovu otázky:

  • Co má podnik v současné tržní ekonomice dělat?

  • Jak to lze v dnešních podmínkách dělat?

  • Cílové poslání podnikatelské činnosti, co je třeba vykonat pro její efektivnost? Vyjádřit hodnotou výstupu pro zákazníka!

Radikální odmítnutí

 1. 2. Radikálně odmítnout to, co zastaralo:
  • Kvalitativně nově a inovativně přehodnotit a přetvořit veškeré činnosti podniku (od etap předvýrobních až po prodej) včetně pomocných a obslužných činnosti.

  • Uplatňuje se zde obroda (reinvention) podnikových činností, nové způsoby jak činnosti zvládnout (uplatněním racionalizace informačních procesů).

Uskutečnění změny

 1. 3. Dramatické uskutečnění výrazné inovační změny (skokové změny) k lepšímu:
  • Odstranění starých postupů práce.

  • Uplatnění kvalitativně nových postupů práce.

  • Převratné uplatnění nových postupů informačního managementu.

Procesy

 1. 4. Předmětem reengineeringu jsou procesy, ne uměle vzniklé dílčí organizační jednotky a jimi prováděné činnosti.

Proces

Proces v reengineeringu představuje soubor činností, které vyžadují jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu. Správné pochopení procesů činí potíže při uplatňování reengineeringu.

Většina podnikových

Nahrávám...
Nahrávám...