dnes je 21.7.2024

Input:

179/1997 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění účinném k 1.1.2003

č. 179/1997 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění účinném k 1.1.2003
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. června 1997,
kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
585/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
doplňuje slova v § 3
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 12 odst. 3 a § 13 odst. 3 zákona:
§ 1
Česká značka shody má grafickou podobu, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1. Značka se umisťuje přímo na výrobek nebo na jeho obal anebo v průvodní a jiné dokumentaci.
§ 2
(1)  Pokud právní předpis1) stanoví povinnost označovat výrobek českou značkou shody na základě posouzení shody, které provedla autorizovaná osoba, umisťuje se česká značka shody s připojeným identifikačním číslem autorizované osoby2) přímo na výrobek a její provedení musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné.
(2)  Vzor české značky shody s připojeným identifikačním číslem autorizované osoby je uveden v příloze č. 2.
§ 3
(1)  Pokud je česká značka shody zvětšena nebo zmenšena, musí být dodrženy vzájemné proporce mezi jejími jednotlivými prvky.
Nahrávám...
Nahrávám...