dnes je 22.6.2024

Input:

86/2011 Sb., Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky, ve znění účinném k 5.12.2022

č. 86/2011 Sb., Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky, ve znění účinném k 5.12.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2011
o technických požadavcích na hračky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
24/2013 Sb.
(k 20.7.2013)
mění § 17 odst. 4, § 20, § 24 odst. 1 a přílohy č. 2, 3, 6 a 7
339/2013 Sb.
(k 29.10.2013)
mění § 1, přílohu č. 2 část III
151/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění v příloze č. 2 dodatek A
151/2015 Sb.
(k 21.12.2015)
mění v příloze č. 2 dodatek C
97/2017 Sb.
(k 24.5.2017)
mění v příloze č. 2 dodatek C
97/2017 Sb.
(k 24.11.2017)
mění v příloze č. 2 dodatek C
86/2018 Sb.
(k 28.10.2018)
mění v příloze č. 2 části III. bodě 12
86/2018 Sb.
(k 4.11.2018)
mění v příloze č. 2 dodatek C
86/2018 Sb.
(k 26.11.2018)
mění v příloze č. 2 dodatek C
222/2019 Sb.
(k 18.11.2019)
mění v příloze č. 2 část III. bod 12
137/2021 Sb.
(k 20.5.2021)
mění v příloze č. 2 část III. bod 12
137/2021 Sb.
(k 21.5.2021)
mění v příloze č. 2 dodatek C
121/2022 Sb.
(k 5.7.2022)
mění přílohu č. 2
121/2022 Sb.
(k 5.12.2022)
mění v příloze č. 2 dodatek C
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 2 písm. d), § 11 odst. 1, 2 a 9, § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie4) a upravuje technické požadavky na hračky a podmínky pro jejich uvádění na trh.
§ 2
Hračky
(1)  Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona hračky. Pro účely tohoto nařízení se za hračku považuje výrobek navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let, včetně výrobku navrženého nebo určeného vedle hraní i k dalším účelům.
(2)  Za hračky se nepovažují výrobky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(3)  Toto nařízení se nevztahuje na tyto hračky:
a)  vybavení pro dětská hřiště určená pro veřejnost,
b)  hrací automaty, včetně automatů na mince, určené pro veřejnost,
c)  dětská vozidla a vozítka se spalovacími motory,
d)  parní motory pro hračky a
e)  praky a katapulty.
§ 3
Základní pojmy
(1)  Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)  hospodářským subjektem výrobce, dovozce, distributor a zplnomocněný zástupce,
b)  funkčním výrobkem výrobek, který slouží a používá se stejně jako výrobek, přístroj nebo zařízení určené pro dospělé a může být jejich zmenšeným modelem,
c)  funkční hračkou hračka, která slouží a používá se stejně jako výrobek, přístroj nebo zařízení určené pro dospělé a může být jejich zmenšeným modelem,
d)  hračkou do vody hračka, která je určena k použití v mělké vodě a která je schopna nést dítě na vodě nebo ho udržet nad vodou,
e)  konstrukční rychlostí typická potenciální provozní rychlost, která je určena konstrukcí hračky,
f)  hračkou pro pohybovou aktivitu hračka k domácímu použití, jejíž nosná konstrukce zůstává při pohybové aktivitě stabilní a jež je určena k tomu, aby dítě provádělo kteroukoli z následujících činností: lezení, skákání, houpání, klouzání, kolébání, otáčení, plazení se či plížení, nebo jakoukoli kombinaci těchto činností,
g)  chemickou hračkou hračka určená k přímé manipulaci s chemickými látkami a směsmi, která se má používat způsobem přiměřeným věku a pod dohledem dospělých,
h)  hrou podněcující čichové vjemy hračka, jejímž účelem je pomoci dítěti naučit se rozpoznávat jednotlivé pachy a vůně,
i)  kosmetickou soupravou hračka, jejímž účelem je pomoci dítěti naučit se vyrábět produkty, jako jsou voňavky, mýdla, krémy, šampony, pěny do koupele, lesky, rtěnky, líčidla, zubní pasty a kondicionéry,
j)  hrou podněcující chuťové vjemy hračka, jejímž účelem je umožnit dítěti vyrábět cukrovinky nebo pokrmy s použitím potravinových přísad, jako jsou cukrovinky, tekutiny, prášky a aromatické látky,
k)  poškozením zdraví úraz nebo jakákoli jiná újma na zdraví, včetně dlouhodobých zdravotních následků,
l)  nebezpečím potenciální zdroj poškození zdraví,
m) 
Nahrávám...
Nahrávám...