dnes je 13.6.2024

Input:

Bezpečnost strojních zařízení - nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

13.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.4.14
Bezpečnost strojních zařízení – nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Název zařízení

provedení ................

______________________________________________

OVĚŘENÍ SHODY

provedení strojního zařízení s požadavky

ČSN EN 349+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení –
Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

                         
Požadavky
Dle ČSN EN 349+A1:2009 (Třídící znak 83 3211)
Požadavky
splněny?
ano ne irel.
Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2008-08-14. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami . Vypuštěný text je zobrazen takto "vypuštěný text“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.
1 Předmět normy

Účelem této normy je umožnit uživateli (např. tvůrcům norem, projektantům strojního zařízení) vyhnout se rizikům vznikajícím v prostorech možného stlačení. Norma určuje nejmenší mezery vztahující se k částem lidského těla a je použitelná tam, kde lze touto metodou dosáhnout odpovídající bezpečnosti.

Tato evropská norma je použitelná pouze ke snížení nebezpečí plynoucích z rizik stlačení a není použitelná pro jiná možná rizika, např. riziko naražení, střihu a vtažení.

POZNÁMKA – Např. pro rizika naražení, střihu, vtažení musí být přijata dodatečná nebo jiná opatření.
3 Definice

Pro účely této normy se používají následující definice, doplňující termíny a definice uvedené v EN 12100 a EN 294.

Prostor stlačení: Prostor, ve kterém jsou lidské tělo nebo jeho části vystaveny riziku stlačení. Toto riziko vzniká, jestliže:

– se dvě pohyblivé části pohybují proti sobě,
– jedna pohyblivá část se pohybuje proti pevné části (viz také příloha A).
4 Minimální mezery
Nahrávám...
Nahrávám...