dnes je 24.5.2024

Input:

Faktory, které je třeba uvažovat

11.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.4.6
Faktory, které je třeba uvažovat

Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Obdobně jako se liší implementace platformy ISO 9000:2000 v různých podnicích a institucích se bude lišit i subsystém řízení projektů, a tedy i výsledný integrovaný manažerský systém.

Tyto rozdíly pramení především z:

  • velikosti organizace,

  • organizační struktury,

  • produktové orientace,

  • převažujícího charakteru projektů (interní versus externí),

  • vyspělosti organizace (angl. Maturity viz SPICE model ISO nebo Capability Maturity Model navržený univerzitou v Pittsburghu).

Faktor velikosti organizace

Velikost organizace hraje roli především ve složitosti systémů řízení. Náročnost na řízení organizace není lineární závislostí na její velikosti, ale narůstá spíše exponenciálním charakterem.

Analogicky pak musí být i různě složité integrované manažerské systémy.

Malá organizace si vystačí s několika procesy a relativně plochou hierarchickou úrovní procesů, větší už bude zřejmě mít hierarchických úrovní více, velké organizace zřejmě využijí plného potenciálu hierarchického členění systému řízení a popsaných činností bude mnoho.

Je též pravděpodobné, že menší organizace budou realizovat méně komplexní projekty a bude jim postačovat jednodušší model řízení projektů.

Při tvorbě procesů a dalších dokumentů systému kvality bychom měli mít na paměti výše uvedenou vazbu.

Obecně lze doporučit nastavovat pravidla tak jednoduše, jak to jen lze, ale ne jednodušeji.

Přílišná administrativa nebo "zbytečně vysoká složitost“ nově implementovaných procesů nepovede k pozitivním efektům.

Faktor organizační struktury

Organizační struktura je pro korektní implementaci projektového řízení naprosto klíčovým faktorem.

Zjednodušeně lze říci, že v čistě liniově-štábní organizační struktuře nelze projekty (s výjimkou projektů realizovaných uvnitř nějakého funkčního celku) efektivně realizovat.

Projekty jako takové jsou většinou charakterizovány i vytvořením vlastní dočasné organizační struktury definované za účelem dosažení cíle projektu, která však působí na pozadí stálé organizační struktury.

Hovoří se pak o tzv. "maticové“ organizační struktuře, která může být různě "silná“, v extrémním případě může jít o čistě projektovou organizační strukturu, v jejímž rámci je z pohledu projektů mnohé jednodušší - to však není většinový případ.

V rámci popisu subsystému řízení projektů musí být definováno, jakým způsobem může dočasná organizační struktura vznikat a jaká budou pro takovou strukturu

Nahrávám...
Nahrávám...