dnes je 24.5.2024

Input:

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 3 - Ochrana před dalším nebezpečím

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.7.9.5
Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 3 – Ochrana před dalším nebezpečím

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Baterie

V tomto oddíle jsou stanoveny požadavky na typ baterie a její umístění, návrh a konstrukci skříně baterie v pojízdných strojích. Snížením dotyčných rizik může být například používání uzavřených nebo bezúdržbových baterií.

Požadavek týkající se odpojení baterie představuje zvláštní použití obecného požadavku stanoveného v oddíle 1.6.3. Ke splnění tohoto požadavku může výrobce buď poskytnout snadno přístupný vypínač, nebo pokud jsou svorky baterie snadno přístupné, zajistit, že je lze snadno odpojit bez použití nářadí.

Hasicí přístroje a hasicí systémy

Požadavek stanovený v oddíle 3.5.2 doplňuje obecný požadavek uvedený v oddíle 1.5.6. Doplňující ochranná opatření pro omezení účinků požáru na pojízdné stroje je důležité určit podle předpokládaných podmínek používání strojního zařízení a posouzení nebezpečí požáru, včetně možných důsledků požáru pro osoby a majetek. K tomu je potřeba zvážit například to jestli je strojní zařízení určeno pro používání ve vnitřních nebo uzavřených prostorech, zda má být strojní zařízení používáno v prostředí, v němž mohou být důsledky požáru závažné, jestli strojní zařízení bude dopravovat značné množství hořlavých nebo snadno vznětlivých materiálů či látek a zda bude možný únik z místa řidiče nebo jiných stanovišť obsluhy, například u rozměrných mobilních zařízení.

Strojní zařízení by mělo být vybaveno snadno přístupnými místy pro umístění náležitého počtu hasicích přístrojů vhodných rozměrů, pokud existuje u strojního zařízení významné

Nahrávám...
Nahrávám...