dnes je 29.5.2024

Input:

Příloha XI směrnice 2006/42/ES - Minimální kritéria, která mají členské státy brát v úvahu při oznamování subjektů

24.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.16
Příloha XI směrnice 2006/42/ES – Minimální kritéria, která mají členské státy brát v úvahu při oznamování subjektů

Dr. Ing. Rostislav Suchánek

Minimální kritéria pro posuzování oznámených subjektů

Jednotlivé členské státy jmenují a Komisi oznamují oznámené subjekty, jež provádějí postup ES přezkoušení typu v rámci posuzování shody uvedený v příloze IX a postup komplexního zabezpečování jakosti uvedený v příloze X pro strojní zařízení náležející do jedné z kategorií uvedených v příloze IV. Příloha XI stanoví minimální kritéria, která mají členské státy použít při posuzování možných oznámených subjektů před jejich jmenováním podle čl. 14 odst. 1 a při sledování jejich činnosti podle čl. 14 odst. 2. Posuzování a sledování oznámených subjektů lze provádět prostřednictvím akreditace na základě příslušných harmonizovaných norem

Bod 1

Bod 1 se týká nezávislosti subjektu, jeho ředitele a pracovníků. Oznámenými subjekty pro strojní zařízení jsou třetí subjekty pro posuzování shody, jež musejí být organizačně a ekonomicky nezávislé na stranách, které se podílejí na navrhování, výrobě, dodávce, uvádění na trh, instalaci nebo údržbě strojního zařízení.

Profesionální důvěryhodností, technickou způsobilostí a nestranností oznámeného subjektu a jeho pracovníků se zabývají body 2 a 5.

Body 3 a 4

V bodech 3 a 4 se vyžaduje, aby měl subjekt k dispozici pracovníky s potřebnými znalostmi, odbornou přípravou a zkušenostmi s ohledem na technické a správní aspekty posuzování shody. Posuzování těchto aspektů musí přihlížet ke kategorii či kategoriím strojních zařízení podle přílohy IV i postupu či postupům, pro něž má být subjekt oznámen. Subjekt musí mít potřebné prostředky, aby mohl vykonávat technické a správní úkony spojené s postupem posuzování shody, pro který má být oznámen, a měl by mít vybavení požadované pro zvláštní ověřování.

Nahrávám...
Nahrávám...