dnes je 13.6.2024

Input:

Seznam hlavních požadavků na přístroje z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.2.3
Seznam hlavních požadavků na přístroje z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY
Sídlo firmy


Název zařízení

provedení ................

SEZNAM

hlavních požadavků na přístroje z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility

uvedených v příloze č. 1

nařízení vlády České republiky č. 616/2006 Sb.
               
Pořadové
číslo
Požadavek Požadavek
uplatněn?
ano ne irel.
1 Požadavky na ochranu
Zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo s přihlédnutím k dosaženému stavu techniky zajištěno, že
a) elektromagnetické rušení, které způsobuje, nepřesáhne úroveň, za níž rádiové a telekomunikační zařízení nebo jiné zařízení není schopné fungovat tak, jak má,
b) úroveň jeho odolnosti vůči elektromagnetickému rušení předpokládanému při používání k danému účelu mu dovoluje fungovat bez nepřijatelného zhoršení určených funkcí.
2 Zvláštní požadavky pro pevné instalace a použití komponentů pro daný účel
Pevná instalace musí být instalována s použitím správných technických postupů a při respektování údajů o použití komponentů pro daný účel, aby byly splněny požadavky na ochranu podle bodu 1. Tyto správné technické postupy musí být zdokumentovány a dokumentaci uchovává provozovatel po dobu provozování pevné instalace pro potřeby kontroly ze strany příslušných orgánů.

Seznam technických norem

Seznam technických norem

Aby mohlo být vyloučeno, nebo minimalizováno nebezpečí ohrožení zdraví vytvářené strojním zařízením, musí být vypracovaná analýza rizik a to již v počáteční fázi konstrukce stroje. Způsoby jak nebezpečí odstranit nebo alespoň minimalizovat, (pokud jej není známými technickými

Nahrávám...
Nahrávám...