dnes je 23.7.2024

Input:

Systém Kanban

15.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.4 Systém Kanban

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Zásadní význam koordinace výroby a materiálových toků mezi procesy vychází z požadavku vyhnout se přebytkům a nedostatkům. K dosažení takové koordinace používá mnoho podniků systém nazvaný kanban. Slovo pochází z japonštiny a znamená „karta“ nebo „ukazatel směru“. Systém kanban používá karty nebo jiná zařízení jako vizuální signál pro ovládání materiálových toků.

Kanban je mechanismus, který umožňuje ve výrobním systému řízený „tah“. V systému tahu proces dělá další jednotky pouze tehdy, když následující proces odebere jednotky už hotové, tj. vlastně „táhne“ vyrobené jednotky z předchozího procesu, tj. když je potřebuje. Tah začíná s programem úrovňové výroby pro finální proces, který je založen na skutečných nebo očekávaných objednávkách obchodních partnerů. Finální proces užívá kanban k „vytažení“ potřebných jednotek z předcházejících procesů, které tahají potřebné jednotky z procesů před nimi, atd.

Na rozdíl od toho se systém „tlaku“ často používá v rámci velkosériové produkce, kdy se vyrábějí části dopředu podle předem stanoveného plánu, aniž by byla na ně objednávka zákazníka. Přístup tlaku však často způsobuje ztráty v nadbytečných zásobách.

Typy kanbanu

Typický systém kanban používá tři hlavní typy karet nebo zařízení kanban:

  • přesunový kanban: opravňuje proces, aby dostal díly z předcházejícího procesu,

  • výrobní kanban: opravňuje předcházející proces k výrobě dalších dílů,

  • dodavatelský kanban (externí): opravňuje vnějšího dodavatele k dodání dalších dílů.

Podívejme se na to, jak jednoduše se používají tyto tři typy kanbanu k řízení výroby. Abychom se vyhnuli nedorozumění, budeme nazývat následný proces „procesem 2“ a předchozí proces, který mu dodává, „procesem l“.

Přesunový kanban

Každý proces má vnitřní a vnější zásobovací oblast. Vnitřní zásobovací oblast slouží k umístění kontejnerů nebo palet, které obsahují malé fixní množství materiálu, částí nebo montážních dílů, které se používají v procesu.Vnější zásobovací oblast slouží k umístění celého výstupu z procesu.

Každý kontejner ve vnitřní zásobovací oblasti má k sobě připojený přesunový kanban. Když proces 2 začne spotřebovávat obsah kontejneru, přesunový kanban se odebere z kontejneru a přenese se do vnější zásobovací oblasti procesu 1. Přesunový kanban se připojí k novému plnému kontejneru, který se vezme zpět do vnitřní zásobovací oblasti procesu 2, připravený pro použití.

Výrobní kanban

Výrobní kanban je připojen ke každému kontejneru ve vnější zásobovací oblasti procesu 1. Když přijde čas, převzít kontejner dílů pro proces 2, odebere se výrobní kanban a dá se do přenosné krabice pro proces 1.

Nahrávám...
Nahrávám...