dnes je 20.7.2024

Input:

Úvod

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.3.1 Úvod

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

ČSN EN ISO 13849-1

Od 1. 7. 2007 začala platit norma ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13849-1:2008.

Touto normou byla nahrazena ČSN EN 954-1:1998 (EN 954-1:1996).

Norma ISO 13849-1 je norma typu B1, jako je stanoveno v ISO 12100-1.

Pro účely normy ISO 13849-1 je schopnost bezpečnostních částí vykonávat bezpečnostní funkci vyjádřena určením úrovně vlastností (PL).

Na rozdíl od normy EN 954-1, kde byly kategorie hlavním kritériem výsledné bezpečnosti, jsou kategorie v normě ISO 13849-1 použity jako pomocné kritérium posouzení dosažené úrovně vlastností (PL).

Konstrukce a posuzování ovládacích systémů

ISO 13849-1 je určena jako návod pro ty, kteří se zabývají konstrukcí a posuzováním ovládacích systémů, a dále pro technické komise připravující normy typu B2 a C, které jsou předpokladem pro splnění základních bezpečnostních požadavků přílohy I směrnice Rady 98/37/EC pro strojní zařízení. Norma neuvádí specifický návod pro shodu s jinými směrnicemi EC.

Jako součást strategie celkového snížení rizika u stroje bude konstruktér pro snížení rizika často volit některá opatření pomocí aplikace ochranných zařízení plnících jednu nebo více bezpečnostních funkcí.

Bezpečnostní části ovládacích systémů

Části ovládacích systémů, které jsou určeny k plnění bezpečnostních funkcí, jsou nazývány bezpečnostní části ovládacích systémů (SRP/CS). Tyto části mohou obsahovat hardware a software a mohou být buď oddělené od ovládacího systému stroje, nebo mohou být jeho integrální součástí. Kromě bezpečnostních funkcí mohou SRP/CS poskytovat také provozní funkce (např. dvouruční ovládání jako prostředek iniciace procesu).

Úroveň vlastností

Schopnosti bezpečnostních částí ovládacích systémů k vykonávání bezpečnostní funkce při předvídatelných podmínkách je přidělena jedna z pěti úrovní, které se nazývají úrovně vlastností (PL). Tyto úrovně vlastností jsou definovány pravděpodobností nebezpečné poruchy za hodinu.

Pravděpodobnost nebezpečné poruchy bezpečnostní funkce závisí na několika faktorech včetně struktury hardwaru a softwaru, rozsahu mechanismů detekce závady – diagnostické pokrytí (DC), spolehlivosti součástí – střední doba do nebezpečné poruchy (MTTFd), poruše se společnou příčinou (CCF), procesu konstrukce, provozním zatížení, podmínkách prostředí a pracovních postupech.

Aby pomohl

Nahrávám...
Nahrávám...