dnes je 21.7.2024

Input:

Vznik obchodu

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1 Vznik obchodu

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Vznik obchodu a společenská dělba práce

Obchod jako samostatná hospodářská činnost vznikl na rozhraní rodové a otrokářské společnosti (cca 1000 let př. n. l. na území Egypta a Řecka). Vznikla zbožní výroba s cílem prosté výměny výrobků zprostředkované kmenovými náčelníky mezi kmeny a rody. Formování obchodu vyvrcholilo třetí velkou společenskou dělbou práce, a to oddělením obchodu od řemesel spojeným s oddělením měst od vesnic. Předtím proběhly dvě velké společenské dělby práce, zemědělství se oddělilo od pastevectví a řemesla od zemědělství.

Dělba práce a vznik obchodu

Zbožní výroba a oběh zboží

Podmínkou vzniku obchodu byl tedy vznik zbožní výroby, výroby pro směnu zboží jako důsledku společenské dělby práce a existence samostatných výrobců. Současně docházelo k nárůstu místní a časové diferenciace mezi oběma akty směny, tj. mezi místem a časem koupě a prodeje. Směna umožněná existující společenskou dělbou práce a existencí vznikajících hospodářských subjektů byla doprovázena specializací výrobců i prodejců, což podmiňovalo vznik oběhu zboží (logistiky). Oběh zboží je součástí reprodukčního procesu. Tím, že jsou výrobci a spotřebitelé odděleni, je nezbytné mezi nimi zabezpečit přemístění zboží. Ve výrobě tvoříme hodnoty, oběh zboží tyto hodnoty realizuje.

Vznik peněz

Se vznikem společenské dělby práce byl spojen i vznik peněz jako všeobecného ekvivalentu. Nejprve probíhala přímá výměna výrobku za výrobek, tzv. barterový obchod, pak se platilo kožešinami, plátnem, později drahými kovy a poté papírovými penězi, dnes se fyzická platidla nahrazují různými formami bezhotovostních plateb.

Zákon nabídky a poptávky

Dalšími základními činiteli obchodních činností a trhu je nabídka a poptávka, zákon nabídky a poptávky a tržní mechanismus, který působí na základě procesu utváření nabídky, poptávky a ceny. Zákon nabídky a poptávky je objektivně působící zákon zbožní výroby, což je proces vzniku disproporcí mezi výrobou a spotřebou v sortimentu, množství a kvalitě zboží v důsledku dělby práce a vlastnických vztahů. Nabídka vyjadřuje co a v jakém množství vyrábět a prodávat, poptávka co a v jakém množství spotřebovávat.

Proces utváření tržní nabídky se liší tím, kde probíhá, zda na úrovni výroby či samotného obchodu. Obecně je závislý na vlastních nákladech, cenách technologických substitutů, organizaci trhu a specifických faktorech.

Proces utváření tržní nabídky na úrovni obchodu je závislý na:

  • vlastních nákladech, nákladech oběhu (logistických), ovlivněných obchodní

Nahrávám...
Nahrávám...