dnes je 28.3.2020

Nejnovější

SP ČR vítá zkrácení legislativního procesu po dobu nouzového stavu

27.3.2020, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

SP ČR vítá zkrácení legislativního procesu po dobu nouzového stavuSvaz průmyslu a dopravy ČR vítá, že po dobu nouzového stavu v České republice mohou být některé zásadní návrhy schvalovány ve zkráceném legislativním procesu. Zároveň ale vyzýváme politickou reprezentaci a představitele České republiky, aby se stávající…

Osobní ochranné prostředky a jejich uvádění na trh v době nouzového stavu (COVID -19)

26.3.2020, Zdroj: Česká obchodní inspekce

Osobní ochranné prostředky a jejich uvádění na trh v době nouzového stavu (COVID -19)Osobní ochranné prostředky (OOP) jsou harmonizované výrobky, jejichž uvádění na trh podléhá požadavkům uvedeným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Tyto výrobky musí za běžných okolností projít celým…

Vláda schválila další kroky na podporu podnikatelů a živnostníků

25.3.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vláda schválila další kroky na podporu podnikatelů a živnostníkůAKTUALIZOVÁNO 25. 3. 2020 - Další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ ve stavu legislativní nouze připravila vláda. Několik mimořádných legislativních norem je nyní ve zrychleném čtení v legislativním procesu.

Vzory a příklady potřebné k auditování - Požadavky právních předpisů v oblasti environmentálního managementu - kontrolní checklistGarance

24.3.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke stažení: Požadavky právních předpisů v oblasti environmentálního managementu kontrolní checklist

Přístupné pro: Quality management profi

Vzory a příklady potřebné k auditování - Požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 - kontrolní checklistGarance

19.3.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke stažení: Požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 kontrolní checklist

Přístupné pro: Quality management profi

Vzory a příklady potřebné k auditování - Zpráva z auditu ISO 9001 a ISO 14001Garance

16.3.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZPRÁVA Z AUDITU ISO 9001 A ISO 14001   Auditované místo /útvar:     Rozsah auditu:   ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a související požadavky právních předpisů (závazných povinností)   Cíl auditu:   Ověření plnění požadavků výše ...

Přístupné pro: Quality management profi

Vzory a příklady potřebné k auditování - Plán auditu ISO 9001 a ISO 14001Garance

11.3.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

PLÁN AUDITU ISO 9001 A ISO 14001   Auditované místo /útvar:   XXX   Rozsah auditu:   ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a související požadavky právních předpisů (závazných povinností)   Cíl auditu:   Ověření plnění požadavků výše ...

Přístupné pro: Quality management profi

Vzory a příklady potřebné k auditování - Příklady chyb při auditováníGarance

9.3.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí ročního programu auditů dle norem pro systémy managementu musí být nevyhnutelně i posouzení auditu (jedná se vlastně o „audit auditu”). Pro poučení se z chyb představujeme dvacet příkladů neshod v této oblasti:

Přístupné pro: Quality management profi
více článků
Nejčtenější

Aktualizace prohlášení o shoděGarance

28.8.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyrábíme výrobky zařazené pod elektrická zařízení nízkého napětí (jako součást systémů MaR), a v této souvislosti dokladujeme zákazníkům Prohlášení o shodě s technickými požadavky ve smyslu z. č. 22/1997 Sb., §14, nařízení vlády č. 17/2003 Sb. a nařízení vlády…

Přístupné pro: Quality management profi

Registr environmentálních aspektůArchiv

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

VZOR: Registr environmentálních aspektů /rtf/ Vysvětlivky: N = normální stav, H = havarijní stav Význam aspektu EA = K1 x K2 x K3, kde K1 = pravděpodobnost výskytu (hodnoty 1, 2, 3), K2 = ...

Přístupné pro: Quality management profi

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...

Přístupné pro: Quality management profi

Mapa procesůGarance

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

VZOR: Mapa procesů /rtf/

Přístupné pro: Quality management profi

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...

Přístupné pro: Quality management profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 3/2020 Sb. novela zák. č. 406/2000 Sb. (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 2)
  • 33/2020 Sb. novela zák. č. 90/2012 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 13.2.2020 v částce č. 16)
  • 121/2020 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 23.3.2020 v částce č. 44)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

9.4.2020, Praha, Martin Šturma

Objasníme Vám základní a nezbytné druhy dokumentací tak, abyste mohli nechat své zaměstnance vyrábět bezpečně.

Bioprodukce a biopotraviny

16.4.2020, Praha, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Seminář se bude věnovat problematice ekologického zemědělství, bioproduktů a biopotravin ve světle současné legislativy.

Dohoda ADR v roce 2020

16.4.2020, Praha, Ing. Pavel Konečný

1. 7. 2019 vstupuje v platnost nová aktualizace Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která upravuje požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici platné od 1. 7. 2019, a to i ve vztahu k ostatním druhům přepravy (námořní a letecká přeprava)

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení

21.4.2020, Brno, Ing. Zdeněk Šenovský

Seminář je zaměřen na nový zákon o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení a také na nařízení vlády pro strojní zařízení.

Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera

22.4.2020, Praha, Ing. Tomislav Langkramer

Seminář poradí objednavatelům úklidových činností, jak efektivně zadávat práce a kontrolovat kvalitu jejich provedení.

Doporučujeme

             

         

                

              

     

QM profi LIVE
Předpověď počasí
Rychlý vstup do zákonů
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb.
378/2001 Sb.
173/1997 Sb.
450/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 219/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 90/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 116/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 117/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 118/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 119/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 120/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 121/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 122/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 91/2016 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 97/2016 Sb.