dnes je 21.4.2021

Nejnovější

REACH z pohledu managementu kvalityGarance

20.4.2021, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Becková Dotaz: Jak je to se zdravotní nezávadností reach u produktů z pohledu managementu kvality? Odpověď: Odpověď na tuto otázku není úplně jednoduchá, protože obsahuje několik samostatných témat: 1. Zdravotní nezávadnost produktů: týká se například bezpečnosti potravin (zdravotní nezávadnost ...

Chytrá 5G továrna jako „globální maják“, efektivnější a ekologicky úspornější

20.4.2021, Zdroj: Vše o průmyslu

Chytrá 5G továrna jako „globální maják“, efektivnější a ekologicky úspornějšíChytrá továrna společnosti Ericsson v texaském Lewisville se dočkala významného ocenění. Světové ekonomické fórum ji prohlásilo za globálního lídra čtvrté průmyslové revoluce. Chytrá 5G továrna ve Spojených státech amerických je jako ”globální maják ” symbolem…

Veřejná debata k Národnímu plánu obnovy: Je to plán pro každého z nás

19.4.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Veřejná debata k Národnímu plánu obnovy: Je to plán pro každého z násOn-line veřejnou debatu k Národnímu plánu obnovy (NPO) uspořádalo ve čtvrtek Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Plán představili a další postup nastínili vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a náměstkyně pro hospodářskou politiku a…

REACH z pohledu managementu kvalityGarance

20.4.2021, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Becková Dotaz: Jak je to se zdravotní nezávadností reach u produktů z pohledu managementu kvality? Odpověď: Odpověď na tuto otázku není úplně jednoduchá, protože obsahuje několik samostatných témat: 1. Zdravotní nezávadnost produktů: týká se například bezpečnosti potravin (zdravotní nezávadnost ...

Určení rozsahu systému managementu kvalityGarance

16.4.2021, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle normy ISO 9001:2015 a dále normy IATF je v článku 4.3., respektive 4.3.1. (u normy IATF) stanovena povinnost organizace určit hranice a aplikovatelnost systému managementu kvality, aby vymezila jeho rozsah.

více článků
Nejčtenější

Normování práce

16.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pracovní časy jsou základem ekonomiky práce. Používají se pro stanovení mzdových nákladů, tvorbu pracovních rozvrhů a podnikatelských rozpočtů, funkci mzdových systémů. Časové normy říkají kolik potřebuje průměrný dělník času, aby realizoval typickou práci za obvyklých podmínek. Časová norma by v ...

Jak má vypadat správný brainstorming?

11.1.2013, Zdroj: Moderní řízení

V roce 1953 napsal Američan Alex Faickney Osborn knížku Applied Imagination, která se vydává stále znovu. Osborn v ní jako první definoval, co je to "brainstorming", a definoval pravidla pro brainstormingové porady. Napsal, že brainstorming je využití…

Popis pracovní činnosti

13.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Popis pracovní činnostiNa základě znalostí potřeb organizace a analýzy práce můžete popsat práci (stanovit náplň práce). Tento popis práce odpovídá konkrétnímu pracovnímu místu (pozici) – např. referent oddělení nákupu, skladník atp. Tedy nejčastěji jedné pracovní pozici zastávané…

5S

11.1.2016, Zdroj: SVĚT PRODUKTIVITY (www.svetproduktivity.cz)

5SMetodika pro eliminaci plýtvání na pracovišti. 5S je program pěti základních principů pro dosažení trvale čistého, přehledného a organizovaného pracoviště. Vychází z pěti japonských slov

Definice "uvedení výrobku na trh" v rámci odpovědnosti za výrobek

23.5.2013, Zdroj: QMprofi (www.qmprofi.cz)

Jedním ze stěžejních pojmů technické legislativy vůbec, a to jak v rámci komunitárního práva, tak v rámci právního řádu České republiky, je pojem uvedení výrobku na trh. Tento pojem je vymezen v § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích (vyšlo dne: 1.3.2021 v částce č. 36)
  • 137/2021 Sb. novela nař. vl. č. 86/2011 Sb. (vyšlo dne: 23.3.2021 v částce č. 53)
  • 140/2021 Sb. o energetickém auditu (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 55)
  • 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 55)
  • 152/2021 Sb. novela zák. č. 505/1990 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Jak zvýšit svou osobní produktivitu

23.4.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Náš čas, pracovní i mimopracovní, je omezený, a zvyšuje tak význam naší osobní produktivity. Tedy schopnosti vykonat v jeho rámci co nejvíce. Jak této schopnosti dosáhnout?

Jak jednat s obtížnými zaměstnanci

26.4.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Zvládání "obtížného" či problémového chování zaměstnanců patří k nejsložitějším manažerským úkolům. Jeho předpokladem je schopnost toto chování včas identifikovat, porozumět jeho příčinám, naučit se mu předcházet i na něj vhodným způsobem reagovat.

Tachografy a sociální legislativa nově

29.4.2021, On-line, Bc. Milan Špás

Přehled o podmínkách provozování silniční dopravy. Ujasnění problematiky související s pracovním režimem řidiče, možnými způsoby vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku a řešením krizových situací. Používání a provoz tachografů. Analýza datových záznamů činnosti řidiče s praktickými ukázkami závažných i méně závažných porušení z pohledu kontrolních složek v ČR, ale i v ostatních členských zemích EU. Podvody při používání karet řidiče a nedovolené manipulace s tachografem. Balíček mobility a novela zákona o silniční dopravě ve smyslu stanovení režimu výjimek z nařízení (ES) č. 561/2006.

Zdravotní a výživová tvrzení

11.5.2021, On-line, Ing. Miriam Bellofattová

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin stanoví harmonizovaná pravidla pro používání výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v reklamních sděleních.

Délkové a geometrické tolerance

12.5.2021, On-line, Ing. Karel Petr, Ph.D.

On-line seminář bude věnován tolerování lineárních a úhlových rozměrů, tolerování geometrických vlastností (tvar, orientace umístění, házení a používaných symbolů) prvků na výkrese, způsobu zadávání na výkres a vysvětlení přesnosti s ohledem na požadovanou funkci v provozu výrobku (kótování z hlediska funkce, výroby a kontroly).

Doporučujeme

 

  

  

  

  

                 

QM profi LIVE
Předpověď počasí
Rychlý vstup do zákonů
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb.
378/2001 Sb.
173/1997 Sb.
450/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 219/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 90/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 116/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 117/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 118/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 119/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 120/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 121/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 122/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 91/2016 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 97/2016 Sb.
Nahrávám...
Nahrávám...