dnes je 3.12.2021

Nejnovější

Evaluace Nového legislativního rámce

3.12.2021, Zdroj: ÚNMZ

Evaluace Nového legislativního rámce... Evaluace Nového legislativního rámce (NLF, New Legislative Framework) se soustředí na pět hlavních kritérií. Evaluace Nového legislativního rámce (NLF, New Legislative Framework) se soustředí na pět hlavních kritérií – 1. efektivnost, 2. účinnost, 3. relevance technologického rozvoje, 4. koherence ...

Novinky v legislativě pro 47. týden roku 2021

2.12.2021, Zdroj: Fulsoft

Novinky v legislativě pro 47. týden roku 2021... Přehled změn právních předpisů v období od 22.11.2021 do 28.11.2021 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 411/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších ...

SP ČR seznámil bankovní radu ČNB s dopady růstu cen na firmy

1.12.2021, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

SP ČR seznámil bankovní radu ČNB s dopady růstu cen na firmySvaz průmyslu a dopravy ČR představil členům bankovní rady České národní banky dopady rostoucích cen na firmy. Podle průzkumu mezi 86 průmyslovými firmami přibývá těch, které se za poslední půlrok setkaly s nárůstem cen hlavních surovin potřebných pro výrobu.

Požadavky na auditora podle normy ISO 19011 - 3. částGarance

24.11.2021, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavla Blackmore Pokračujeme v tématu kapitoly ISO 19011. Co vše potřebujeme znát, abychom mohli auditora hodnotit, jak jej hodnotit? Část III: Kritéria pro hodnocení auditora mohou být - kvalitativní - tím myslíme prokázání osobních vlastností, znalostí anebo dovedností - kvantitativní - zde sledujeme ...

více článků
Nejčtenější

Povinnosti topičůGarance

15.4.2019, Ing. Lukáš Turza, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žadatel o osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení pro topiče musí mít zácvik v obsluze kotlů příslušné třídy a skupiny a na daný druh paliva pod…

Nové povinnosti pro revizní technikyGarance

18.4.2019, Ing. Lukáš Turza, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Turza, Ph.D. Revize a zkoušky (1) Splnění požadavků ustanovení § 6 se ověřuje stavební zkouškou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, tlakovou zkouškou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, první zkouškou. (2) Splnění požadavků ustanovení § 8 se ověřuje výchozí revizí, provozní revizí, vnitřní ...

Aktualizace prohlášení o shoděGarance

28.8.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyrábíme výrobky zařazené pod elektrická zařízení nízkého napětí (jako součást systémů MaR), a v této souvislosti dokladujeme zákazníkům Prohlášení o shodě s technickými požadavky ve smyslu z. č. 22/1997 Sb., §14, nařízení vlády č. 17/2003 Sb. a nařízení vlády…

Požadavky na označení CEGarance

27.4.2018, Ing. Turza Lukáš, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro označování výrobků platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. V tomto předpise je stanovena v příloze II grafická…

Podklady k sestavení návodu k používání strojního zařízeníGarance

9.11.2018, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdeněk Šenovský Pokud si sami zpracováváte návod k použití strojního zařízení, nabízím vám následující podklady. Z veřejně dostupných zdrojů je nejlépe použít přímo Směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních (v ČR Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ), která má v příloze 1 obsáhlý článek 1.7.4 Návod ...

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 283/2021 Sb. stavební zákon (vyšlo dne: 29.7.2021 v částce č. 124)
  • 284/2021 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím stavebního zákona (vyšlo dne: 29.7.2021 v částce č. 124)
  • 299/2021 Sb. novela zák. č. 156/1998 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 13.8.2021 v částce č. 131)
  • 332/2021 Sb. o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují (vyšlo dne: 8.9.2021 v částce č. 144)
  • 334/2021 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 13.9.2021 v částce č. 145)
  • 362/2021 Sb. novela zák. č. 458/2000 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 8.10.2021 v částce č. 160)
  • 363/2021 Sb. novela zák. č. 359/1999 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 8.10.2021 v částce č. 161)
  • 374/2021 Sb. mění zákon č. 127/2005 Sb. a některé další zákony (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 166)
  • 381/2021 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 167)
  • 382/2021 Sb. mění zákon č. 165/2012 Sb. a další související zákony (vyšlo dne: 18.10.2021 v částce č. 168)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

VDA Vznik produktu - zajišťování stupňů zralosti pro nové díly (2009)

21.12.2021, On-line, Ing. Jaroslav Schwarz

On-line seminář VDA Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly – 2. přepracované vydání (říjen 2009), slouží jako metodika hodnocení zralosti projektu na základě kvantifikovatelných ukazatelů (kritéria měření stupňů zralosti). Představuje doplnění dosavadních metod plánování kvality a dá se integrovat do již zveřejněných základních požadavků (např. VDA svazek díl 1, IATF 16949) nebo metod (např. APQP, PPF; management projektu např. ISO 10006).

Doporučujeme
QM profi LIVE
Předpověď počasí
Rychlý vstup do zákonů
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb.
378/2001 Sb.
173/1997 Sb.
450/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 219/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 90/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 116/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 117/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 118/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 119/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 120/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 121/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 122/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 91/2016 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 97/2016 Sb.
Nahrávám...
Nahrávám...