Doporučujeme

       

 

 

 

QM profi LIVE

 

Rychlý vstup do zákonů

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb.
378/2001 Sb.
173/1997 Sb.
450/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 219/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 90/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 116/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 117/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 118/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 119/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 120/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 121/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 122/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 91/2016 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 97/2016 Sb.

 

Nejnovější

Implementace nových požadavků norem ISO 14001 a ISO 9001 do stávajících procesů organizace - příkladyGarance

11.12.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokud se týká vlastní implementace nových požadavků norem ISO 14001 a ISO 9001 do stávajících procesů v organizaci, jedná se o jeden z nejdůležitějších kroků v rámci „přechodu”. Může být proto užitečné zmapovat si, v jakých procesech naší organizace se…
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Počítá průmysl 4.0 s potřebou dodávky kvalitní energie?

Počítá průmysl 4.0 s potřebou dodávky kvalitní energie?

11.12.2017, Zdroj: Řízení a údržba průmyslového podniku (http://udrzbapodniku.cz/)
V souvislosti s masivním nasazením robotizace při výrobě se diskutuje řada otázek, ale na jednu z nejdůležitějších se často zapomíná.
více
Podpora pro obnovitelné zdroje energie 2.0

Podpora pro obnovitelné zdroje energie 2.0

11.12.2017, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Novou podporu pro obnovitelné zdroje energie v Česku dnes společně diskutovali zástupci ministerstev, experti na energetiku a energetickou politiku, podnikatelé a nevládní organizace z Česka, Německa a Francie. Zahraniční hosté prezentovali na odborném…
více
Vládo, dostaň nás do TOP 20 nejvyspělejších zemí

Vládo, dostaň nás do TOP 20 nejvyspělejších zemí

8.12.2017, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (http://www.spcr.cz/)
Svaz průmyslu a dopravy ČR nadefinoval ve svém programovém prohlášení oblasti, které pomohou vytvořit podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti českého hospodářství. Svaz chce dostat českou ekonomiku mezi TOP 20 ekonomik ve světě v období pěti, šesti let.
více

Porovnání struktury čl. 4.4 norem ISO 14001 a ISO 9001Garance

7.12.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dalším rozdílem ČSN EN ISO 14001:2016 od ČSN EN ISO 9001:2016 je, že článek 4.4 obsahuje daleko méně požadavků. Nejsou zde přesněji specifikovány požadavky na procesy a jejich vzájemné vazby, ale oproti dosavadní verzi ISO 14001 se vůbec poprvé v EMS objevuje…
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Novinky v legislativě pro 49. týden roku 2017

Novinky v legislativě pro 49. týden roku 2017

6.12.2017, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Přehled změn právních předpisů v období od 27.11.2017 do 3.12.2017 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 386/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým ...
více
Pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců

Pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců

6.12.2017, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Změny v sadě právních předpisů QM Profi 27.11.2017 - 3.12.2017 Přiřazené právní předpisy 395/2017 Sb. (Sdělení Ministerstvo průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců ...
více

Důležité poznatky z části 4.1 revidované normy ISO 14001:2015Garance

5.12.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Shodné nebo podobné termíny a jejich definice v EMS a QMS Termín   Definice v ČSN EN ISO 14001:2016   Definice v ČSN EN ISO 9001:2016   kontext   definice není obsažena, vyplývá z vlastního požadavku kap. 4.1   kombinace interních a ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
V Bruselu zasedala Rada pro konkurenceschopnost

V Bruselu zasedala Rada pro konkurenceschopnost

4.12.2017, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve formátu ministrů odpovědných za oblasti vnitřního trhu a průmyslu. Rada schválila obecný přístup k návrhu nařízení o zřízení Jednotné digitální brány, která v…
více
České HDP rostlo ve 3Q zhruba dvojnásobně oproti HDP celé EU i díky průmyslu

České HDP rostlo ve 3Q zhruba dvojnásobně oproti HDP celé EU i díky průmyslu

4.12.2017, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (http://www.spcr.cz/)
Reálné HDP rostlo ve 3. čtvrtletí 2017 o 5 %. Hlavním přispěvatelem byl již tradičně zpracovatelský průmysl. Český statistický úřad dnes potvrdil, že 5% růst reálného HDP ve třetím čtvrtletí tohoto roku je tažen větším či menším růstem ve většině odvětví.…
více
Nejčtenější

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Registr environmentálních aspektůGarance

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR: Registr environmentálních aspektů /rtf/ Vysvětlivky: N = normální stav, H = havarijní stav Význam aspektu EA = K1 x K2 x K3, kde K1 = pravděpodobnost výskytu (hodnoty 1, 2, 3), K2 = ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - zainteresované stranyGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran Požadavek normy: Organizace musí: určit zainteresované strany; určit jejich požadavky; monitorovat a přezkoumávat informace o zainteresovaných ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Karta procesuGarance

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR: Karta procesu /rtf/ KARTA PROCESU - ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI   Vlastník   procesu:   Jednatel/ředitel společnosti   Podprocesy   (činnosti):   Obchodní jednání a uzavírání kontraktů se zákazníky ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Nejnovější Právní předpisy
 • 96/2017 Sb. novela nař. vl. č. 120/2016 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2017 v částce č. 38)
 • 97/2017 Sb. novela nař. vl. č. 86/2011 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2017 v částce č. 38)
 • 183/2017 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (vyšlo dne: 28.6.2017 v částce č. 66)
 • 225/2017 Sb. novela zák. č. 183/2006 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 31.7.2017 v částce č. 82)
 • 264/2017 Sb. mění zákon č. 64/1986 Sb.a zákon č. 634/1992 Sb. (vyšlo dne: 18.8.2017 v částce č. 90)
 • 265/2017 Sb. mění zákon č. 90/2016 Sb. a zákon č. 22/1997 Sb. (vyšlo dne: 18.8.2017 v částce č. 90)
 • 303/2017 Sb. novela některých zákonů v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti (vyšlo dne: 19.9.2017 v částce č. 104)
 • 320/2017 Sb. novela nař. vl. č. 176/2008 Sb. (vyšlo dne: 4.10.2017 v částce č. 110)
 • 371/2017 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku (vyšlo dne: 13.11.2017 v částce č. 129)
 • 395/2017 Sb. o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017 (vyšlo dne: 29.11.2017 v částce č. 138)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Hodnocení investičních projektů

11. 1. 2018

Praha

Ing. Miroslav Žilka Ph.D.

Konvergenční controllingový koncept a jeho základní stavební kameny

18. 1. 2018

Praha

Ing. Miroslav Žilka Ph.D.

Integrace v systému podnikového řízení

30. 1. 2018

Praha

Ing. Miroslav Žilka Ph.D.

Koncept štíhlé výroby – Lean Manufacturing

8. 2. 2018

Praha

Ing. Miroslav Žilka Ph.D.

Řízení zásob

15. 2. 2018

Praha

Ing. Miroslav Žilka Ph.D.

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

 • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
 • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu

 

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: