Doporučujeme

 

 

 

QM profi LIVE

 

Rychlý vstup do zákonů

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb.
378/2001 Sb.
173/1997 Sb.
450/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 219/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 90/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 116/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 117/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 118/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 119/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 120/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 121/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 122/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 91/2016 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 97/2016 Sb.

 

Nejnovější
Nový Adresář exportérů umožňuje prezentaci firem až v sedmi jazycích

Nový Adresář exportérů umožňuje prezentaci firem až v sedmi jazycích

16.2.2018, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Podle zcela nového systému funguje od ledna letošního roku úspěšná služba agentury na podporu obchodu CzechTrade Adresář exportérů. Oficiální on-line databáze umožňuje podnikatelům využívajícím služby agentury CzechTrade bezplatně prezentovat svůj profil a…
více
Revize referenční zprávy Obecné principy monitorování emisí z IPPC (IED) zařízení

Revize referenční zprávy Obecné principy monitorování emisí z IPPC (IED) zařízení

15.2.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh revidovaného znění referenční zprávy Obecné principy monitorování emisí z IPPC (IED) zařízení byl předložen členům Fóra dle čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED angl. Industrial Emissions Directive) v…
více
SP ČR podporuje zrychlené přijetí zákona o urychlení výstavby

SP ČR podporuje zrychlené přijetí zákona o urychlení výstavby

14.2.2018, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (http://www.spcr.cz/)
Poslanci spolu s ministerstvem dopravy představili poslaneckou novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Ta se má stát základem budoucího zákona o liniových…
více
GDPR ovlivní také kamerové systémy ve firmách. Na co si podniky musí dát pozor?

GDPR ovlivní také kamerové systémy ve firmách. Na co si podniky musí dát pozor?

13.2.2018, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Podle některých právníků musí mít provozovatel kamerového systému výslovný souhlas od každého člověka, který bude monitorováním zachycen. Další odborníci se však domnívají, že podobný přístup nutný nebude.
více
Největší strašák pro firmy? Přerušení provozu, ukazuje Allianz Barometr rizik 2018

Největší strašák pro firmy? Přerušení provozu, ukazuje Allianz Barometr rizik 2018

12.2.2018, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Letošní barometr hrozeb pro firmy všech velikostí sestavila nadnárodní společnost Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) na základě odpovědí od více než 1900 expertů na vývoj rizik z 80 zemí světa. Podle této studie se podnikatelé v roce 2018 mohou…
více

Spokojenost zákazníkaGarance

9.2.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je možné redukovat zjišťování spokojenosti zákazníků na řešení reklamací a stížností v případě malého podniku s velkým množstvím malých zákazníků?
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Průmyslová produkce se v roce 2017 zvýšila o 5,7 %

Průmyslová produkce se v roce 2017 zvýšila o 5,7 %

9.2.2018, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Průmyslová produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 8,0 %, bez očištění byla vyšší o 2,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 6,8 %. V roce…
více
Veřejná konzultace ohledně předpisů EU týkajících se výrobků používaných při výstavbě budov a infrastruktury

Veřejná konzultace ohledně předpisů EU týkajících se výrobků používaných při výstavbě budov a infrastruktury

8.2.2018, Zdroj: ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/unmz)
Trvání konzultace: 22. ledna 2018 - 16. dubna 2018 Odbor státního zkušebnictví, oddělení stavebních výrobků a technických zařízení, upozorňuje všechny zájemce na možnost zúčastnit se níže uvedené konzultace:
více
Novinky v legislativě pro 6. týden roku 2018

Novinky v legislativě pro 6. týden roku 2018

7.2.2018, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Přehled změn právních předpisů v období od 29.1.2018 do 4.2.2018 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 13/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací ...
více
Udržet zákazníka je pro firmy stále těžší, věrnostní programy se proto mění

Udržet zákazníka je pro firmy stále těžší, věrnostní programy se proto mění

6.2.2018, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Digitalizace mění věrnostní programy pro spotřebitele. Zároveň umožňuje získat data o chování zákazníků. Namísto zákaznických kartiček, umožňujících využití slevy, se v zahraničí stále více prosazuje systém her o atraktivní ceny.
více
Nejčtenější

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Revize ISO 9001:2015 - 4. část normy - Kontext organizaceGarance

4.3.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
4 Kontext organizace Kapitola 4 je jednou z nových částí normy, která se skládá z celkem čtyř samostatných článků. Dva z nich jsou v podstatě přeneseny (a přeformulovány) z původních článků 1 a 4, dva jsou naopak zcela nové. Nová kapitola 4 ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Dokumentace ISO 9001 - Předávací protokol - soupis předaného vybaveníGarance

9.12.2013, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR ke stažení - Předávací protokol - soupis předaného vybavení Předávací protokol - soupis předaného vybavení Pracoviště (stavba):   .....................................................................................   Předávající:   ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Karta procesuGarance

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR: Karta procesu /rtf/ KARTA PROCESU - ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI   Vlastník   procesu:   Jednatel/ředitel společnosti   Podprocesy   (činnosti):   Obchodní jednání a uzavírání kontraktů se zákazníky ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 21/2018 Sb. novela nař. vl. č. 194/2001 Sb. (vyšlo dne: 9.2.2018 v částce č. 13)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Revize normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)

28. 2. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Procesní management (dvoudenní)

1.- 2. 3. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Provozovaná zařízení

5. 3. 2018

Praha

Martin Šturma

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení (včetně nového Nařízení vlády 320/2017)

6. 3. 2018

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Projektový management

6. 3. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Úprava pracovnělékařských služeb po novele z roku 2017

6. 3. 2018

Praha

MUDr. Anežka Sixtová

Aplikace systému managementu kvality v malém a středním podniku

8. 3. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Interní audit aneb jak provést interní audit kvality podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

20. 3. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků

4. 4. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

6. 4. 2018

Praha

Robert Křepinský

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

9. 4. 2018

Praha

Martin Šturma

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení (včetně nového Nařízení vlády 320/2017)

10. 4. 2018

Brno

Ing. Zdeněk Šenovský

Správní řád

10. 4. 2018

Praha

Mgr. Janečková

Metoda 5S - praktické použití

10. 4. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Riziková místa v systému managementu kvality aneb jak provést analýzu rizik podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

11. 4. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

GDPR pro IT techniky a správce sítě

13. 4. 2018

Praha

JUDr. Jitka Oliberiusová

Řízení neshod v systémech managementu kvality aneb co s neshodami, nápravnými a preventivními opatřeními podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

24. 4. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Pracovnělékařské služby, posudky a pracovněprávní návaznosti – zkušenosti po poslední novele úpravy

25. 4. 2018

Praha

Robert Křepinský

JUDr. Martin Mikyska

 

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením

11. 5. 2018

Praha

Martin Šturma

Práce revizních techniků - nač si dát pozor

14. 5. 2018

Praha

Martin Šturma

Revize normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)

15. 5. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování

15. 5. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů

17. 5. 2018

Praha

JUDr. Dana Římanová

Interní audit aneb jak provést interní audit kvality podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

22. 5. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Specialista na podnikovou ekologii - intenzivní vzdělávací kurz

29. 5. – 12. 6. 2018

Praha

Ing. Petr Šulc

Ing. Hana Krejsová

Ing. Zbyněk Krayzel

Životní prostředí a nakládání s odpady v podnikové ekologii

 

29. 5. 2018

Praha

Ing. Petr Šulc

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

5. 6. 2018

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

  • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
  • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu

 

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: