Doporučujeme

              

      

 

 

QM profi LIVE

 

Rychlý vstup do zákonů

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb.
378/2001 Sb.
173/1997 Sb.
450/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 219/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 90/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 116/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 117/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 118/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 119/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 120/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 121/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 122/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 91/2016 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 97/2016 Sb.

 

Nejnovější
Právní předpisy, kterými se řídí Česká obchodní inspekce

Právní předpisy, kterými se řídí Česká obchodní inspekce

16.8.2018, Zdroj: Česká obchodní inspekce (http://http://www.coi.cz/)
V tomto seznamu naleznete všechny základní zákony, kterými se Česká obchodní inspekce při výkonu své činnosti řídí. Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci: Tento předpis zřizuje Českou obchodní inspekci jako takovou a vymezuje obecně její dozorové ...
více
Novinky v legislativě pro 33. týden roku 2018

Novinky v legislativě pro 33. týden roku 2018

15.8.2018, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Přehled změn právních předpisů v období od 6.8.2018 do 12.8.2018 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 155/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků ...
více
Podnikatelé podceňují krytí svých rizik

Podnikatelé podceňují krytí svých rizik

14.8.2018, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
V současnosti se v praxi čím dál častěji setkáváme s případy, kdy mnozí podnikatelé rostou rychleji než jejich schopnost pokrývat finanční rizika spojená s jejich oborem podnikání.
více
Evropské státy: Společný vnitřní trh je třeba zatraktivnit pro podnikatele i občany

Evropské státy: Společný vnitřní trh je třeba zatraktivnit pro podnikatele i občany

13.8.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Dosáhnout efektivnějšího fungování vnitřního trhu Evropské unie. To je cíl finského dopisu adresovaného Evropské komisi, ke kterému se připojila i Česká republika. Podepsala ho ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková spolu se svými protějšky z Belgie,…
více
Druhý ročník konference kvality přinese zkušenosti z praxe

Druhý ročník konference kvality přinese zkušenosti z praxe

10.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Druhý ročník Konference kvality bude ve znamení chystaných a probíhajících změn v normách a ve znamení zkušeností s implementací revidovaných norem po skončení přechodného období. Nebude chybět ani dnes tak diskutované téma GDPR a to konkrétně v souvislosti se…
více
Byla vyhlášena IV. výzva programu Obnovitelné zdroje energie

Byla vyhlášena IV. výzva programu Obnovitelné zdroje energie

9.8.2018, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pátek 3. srpna 2018 Výzvu IV programu podpory Obnovitelné zdroje energie. Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a…
více
Novinky v legislativě pro 32. týden roku 2018

Novinky v legislativě pro 32. týden roku 2018

8.8.2018, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Přehled změn právních předpisů v období od 30.7.2018 do 5.8.2018 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 149/2018 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...
více
Průmysl v červnu opět rostl

Průmysl v červnu opět rostl

7.8.2018, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (http://www.spcr.cz/)
Průmyslová výroba v červnu 2018 po očištění od vlivu pracovních dní meziročně vzrostla o 6,9 %, bez očištění byl růst 3,4 %. Meziměsíční růst byl 1,5 %.
více
ČNB opět zvýšila sazby

ČNB opět zvýšila sazby

6.8.2018, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (http://www.spcr.cz/)
Základní sazba ČNB, tzv. dvoutýdenní repo sazba byla navýšena z dosavadního 1 % na 1,25 %. Na 2,25 % vzrostla lombardní sazba a diskontní sazba vzrostla na 0,25 %.
více
Novinky v legislativě pro 31. týden roku 2018

Novinky v legislativě pro 31. týden roku 2018

3.8.2018, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Přehled změn právních předpisů v období od 23.7.2018 do 29.7.2018 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 143/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými ...
více
Nejčtenější

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Dokumentace ISO 9001 - Předávací protokol - soupis předaného vybaveníGarance

9.12.2013, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR ke stažení - Předávací protokol - soupis předaného vybavení Předávací protokol - soupis předaného vybavení Pracoviště (stavba):   .....................................................................................   Předávající:   ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - zainteresované stranyGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran Požadavek normy: Organizace musí: určit zainteresované strany; určit jejich požadavky; monitorovat a přezkoumávat informace o zainteresovaných ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Karta procesuGarance

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR: Karta procesu /rtf/ KARTA PROCESU - ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI   Vlastník   procesu:   Jednatel/ředitel společnosti   Podprocesy   (činnosti):   Obchodní jednání a uzavírání kontraktů se zákazníky ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Nejnovější Právní předpisy
 • 173/2018 Sb. novela zák. č. 182/1993 Sb. a č. 250/2016 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 174/2018 Sb. novela zák. č. 586/1992 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 175/2018 Sb. novela zák. č. 128/2000 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 176/2018 Sb. novela zák. č. 500/2004 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 177/2018 Sb. novela zák. č. 311/2013 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 178/2018 Sb. novela zák. č. 104/2013 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 179/2018 Sb. o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 180/2018 Sb. novela zák. č. 340/2006 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 181/2018 Sb. novela zák. č. 262/2006 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 182/2018 Sb. novela zák. č. 374/2015 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Provoz strojních zařízení – praktický pohled

17. 9. 2018

Praha

Martin Šturma

Kulatý stůl k současné úpravě pracovnělékařských služeb

18. 9. 2018

Praha

Mgr. Pavel Fošum

MUDr. Anežka Sixtová

Robert Křepinský

MUDr. Dana Kuklová CSc.

MUDr. Ivan Kučera Ph.D.

Výkresová dokumentace ve strojírenství podle ISO norem - zobrazování a kótování

25. 9. 2018

Praha

Ing. Karel Petr Ph.D.

ISO jednoduše: požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 s podrobným komentářem a příklady z praxe

2. 10. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Procesní management (dvoudenní)

2. a 3. 10. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Jak zavést systém managementu kvality do firemních procesů

11. 10. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Ocelové konstrukce-provoz, kontroly a údržba

15. 10. 2018

Praha

Martin Šturma

Uvádění výrobků na trh a RoHS - zakázané látky v elektrotechnických výrobcích

15. 10. 2018

Praha

Ing. Jarmil Mikulík

Poka Yoke - Jak eliminovat chyby pracovníků?

16. 10. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení (včetně nového Nařízení vlády 320/2017)

16. 10. 2018

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Interní audit kvality ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2016

16. 10. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Praktické zkušenosti s GDPR. Seminář pro IT techniky a správce sítě

19. 10. 2018

Praha

JUDr. Jitka Oliberiusová

Riziková místa v systému managementu kvality aneb jak provést analýzu rizik podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

23. 10. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Skladový provoz pohledem bezpečnosti práce a požadavků bezpečnostních předpisů

30. 10. 2018

Praha

Ing. Antonín Dušátko

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

31. 10. 2018

Ostrava

Robert Křepinský

JUDr. Martin Mikyska

MUDr. Dana Kuklová CSc.

MUDr. Dana Šviráková

RNDr. Jiří Urbanec

Konference kvality 2018

31. 10. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Ing. Lubor Homolka

Mgr. Jiří Jandečka

Ing. Miroslav Žilka Ph.D.

Ing. Lukáš Turza Ph.D.

Energetický audit nebo normu ISO 50001?

1. 11. 2018

Praha

RNDr. Tomáš Chudoba

Řízení neshod v systémech managementu kvality aneb co s neshodami, nápravnými a preventivními opatřeními podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

6. 11. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení (včetně nového Nařízení vlády 320/2017)

13. 11. 2018

Brno

Ing. Zdeněk Šenovský

Integrovaný systém managementu s využitím ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 jednoduše – požadavky s návodem k použití

13. 11. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Projektový management

14. 11. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Konference BOZP v roce 2019

 

19. 11. 2018

Praha

Robert Křepinský

MUDr. Ivan Kučera Ph.D.

MUDr. Dana Kuklová CSc.

JUDr. Martin Mikyska

JUDr. Irena Machátová

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2019

20. 11. 2018

Praha

Ing. Petr Šulc

Ing. Hana Krejsová

Ing. Zbyněk Krayzel

Ing. Václav Kuncl

RNDr. Oldřich Jarolím

Mgr. Martin Marko

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků

21. 11. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

27. 11. 2018

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Metoda 5S - praktické použití

28. 11. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování

29. 11. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

ISO jednoduše: požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 s podrobným komentářem a příklady z praxe

22. 1. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Jak zavést systém managementu kvality do firemních procesů

6. 2. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Riziková místa v systému managementu kvality aneb jak provést analýzu rizik podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

20. 2. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Řízení neshod v systémech managementu kvality aneb co s neshodami, nápravnými a preventivními opatřeními podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

27. 2. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení (včetně nového Nařízení vlády 320/2017)

5. 3. 2019

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

Integrovaný systém managementu s využitím ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 jednoduše – požadavky s návodem k použití

6. 3. 2019

Praha

Ing. Monika Becková

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení (včetně nového Nařízení vlády 320/2017)

9. 4. 2019

Brno

Ing. Zdeněk Šenovský

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

4. 6. 2019

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

 • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
 • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu

 

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: