dnes je 18.10.2019
Nejnovější

Stanovení bezpečné rychlosti dopravních systémůGarance

18.10.2019, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: Obracím se na Vás s dotazem, jaká je nejvyšší bezpečná přejezdová rychlost u vozíků v lince.   Jedná se o následující zařízení:   Podlahový vozíkový dopravník (linka)   Vozíky, na nichž jsou díly ke sváření přepravovány, se pohybují ...

Přístupné pro: Quality management profi

„Konference kvality 2019“

18.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Konference kvality 2019“Na co se letošní již třetí ročník Konference zaměří? Všichni žijeme ve světě nejistot a rizik. Tato realita se nevyhýbá ani systémům managementu. Určitě jste se ve své praxi nejednou setkali se situací, kdy se např. povolené tolerance nahromadily jedním směrem ...

Novinky v legislativě pro 42. týden roku 2019

17.10.2019, Zdroj: Fulsoft

Novinky v legislativě pro 42. týden roku 2019Přehled změn právních předpisů v období od 7.10.2019 do 13.10.2019 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 254/2019 Sb. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech částka 110 z 9.10.2019 ...

Stanovení bezpečné rychlosti dopravních systémůGarance

18.10.2019, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: Obracím se na Vás s dotazem, jaká je nejvyšší bezpečná přejezdová rychlost u vozíků v lince.   Jedná se o následující zařízení:   Podlahový vozíkový dopravník (linka)   Vozíky, na nichž jsou díly ke sváření přepravovány, se pohybují ...

Přístupné pro: Quality management profi

Souhlas se zpracováním osobních údajůGarance

16.10.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přístupné pro: Quality management profi

Smlouva o zpracování osobních údajůGarance

15.10.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o zpracování osobních údajů

Přístupné pro: Quality management profi

Registr monitorování a měřeníGarance

14.10.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Quality management profi

Porovnání obsahu původní a nové normy ISO 19011Garance

11.10.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

ISO 19011:2011   ISO 19011:2018   Úvod   Úvod   1 Předmět   1 Předmět   2 Citované dokumenty   2 Citované dokumenty   3 Termíny a definice   3 Termíny a definice   4 Principy auditování   4 Principy auditování   5 Řízení programu auditů   5 ...

Přístupné pro: Quality management profi
více článků
Nejčtenější

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...

Přístupné pro: Quality management profi

Interní audit dle nové směrnice ČSN EN ISO 19011:2012Archiv

25.7.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Velká revize Záměr „velké revize“ směrnice ISO 19011 V této kapitole se budeme věnovat přepracované směrnici pro provádění interního auditu, která je významná pro procesní řízení ať už z  ...

Přístupné pro: Quality management profi

Karta procesuGarance

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

VZOR: Karta procesu /rtf/ KARTA PROCESU - ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI   Vlastník   procesu:   Jednatel/ředitel společnosti   Podprocesy   (činnosti):   Obchodní jednání a uzavírání kontraktů se zákazníky ...

Přístupné pro: Quality management profi

Mapa procesůGarance

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

VZOR: Mapa procesů /rtf/

Přístupné pro: Quality management profi

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...

Přístupné pro: Quality management profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 47)
  • 146/2019 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 19.6.2019 v částce č. 62)
  • 179/2019 Sb. novela zák. č. 634/1992 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 222/2019 Sb. novela nař. vl. č. 86/2011 Sb. (vyšlo dne: 30.8.2019 v částce č. 95)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Odpady a obaly v podnikové praxi

21.10.2019, Praha, Ing. Monika Čiperová

Cílem semináře je poskytnout přehled požadavků, které se týkají oblasti nakládání s odpady a obaly z hlediska praktických zkušeností tak, aby byl jasně srozumitelný a zároveň v souladu s českou i evropskou legislativou.

Falšování potravin

22.10.2019, Praha, doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuální situací v oblasti falšování potravin, definovat možné aspekty klamání spotřebitele od naředění výrobku vodou po záměnu zeměpisného původu nebo nepravdivou deklaraci bio kvality potraviny. Diskutovány také budou výhody a omezení používaných kontrolních laboratorních metod a výhledy do budoucna.

Konference kvality 2019

31.10.2019, Praha, Ing. Monika Becková, Ing. Miroslav Žilka, Ph.D., Ing. Zdeněk Šenovský, Ing. Jan Cuřín

Zveme Vás již na třetí ročník úspěšné konference kvality. Tak jako v minulých letech, i letos se konference zaměří na nové normy v oblasti systémů managementu kvality a na zkušenosti s nimi. Letošní ročník tak bude například zahrnovat informace o požadavcích ČSN ISO 45001, kde bude předveden ucelený přehled změn a komentovány zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky této normy včetně příkladů z praxe.

Bioprodukce a biopotraviny

5.11.2019, Praha, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Seminář se bude věnovat problematice ekologického zemědělství, bioproduktů a biopotravin ve světle současné legislativy.

Tachografy a sociální legislativa

7.11.2019, Praha, Bc. Milan Špás

Na semináři získáte přehled o podmínkách provozování silniční dopravy, ujasníte si problematiku související s pracovním režimem řidiče, možnými způsoby vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku a řešením krizových situací, použitím a provozem tachografů. Velká část semináře bude věnována analýze datových záznamů činnosti řidiče s praktickými ukázkami závažných i méně závažných porušení z pohledu kontrolních složek v ČR, ale i v ostatních členských zemích EU. Nebude chybět ani čím dál častěji diskutované téma podvodů při používání karet řidiče a nedovolených manipulací s tachografem. Během programu zazní i otázky ohledně tzv. "Balíčku mobily", jehož schválení se již dlouhou dobu očekává, nebo novinek, které má přinést novela zákona č. 111/1994 Sb. ve stanovení režimu výjimek z nařízení (ES) č. 561/2006, čl. 13.

Doporučujeme

                 

              

      

QM profi LIVE
Předpověď počasí
Rychlý vstup do zákonů
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb.
378/2001 Sb.
173/1997 Sb.
450/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 219/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 90/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 116/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 117/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 118/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 119/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 120/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 121/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 122/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 91/2016 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 97/2016 Sb.